Regionální akční plán (RAP) - Webové stránky pro Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Regionální akční plán (RAP) | « Zpět

Regionální akční plán (RAP)

Regionální stálá konference Jihočeského kraje schválila aktualizovaný Regionální akční plán (RAP) k 25. 9. 2017.

Regionální akční plán pro území Jihočeského kraje je strategickým dokumentem, který bude nadále a pravidelně aktualizován dle potřeb území Jihočeského kraje s vazbou na výstupy Regionální stálé konference Jihočeského kraje a jednání pracovních skupin.

Základním zdrojem pro tvorbu RAP jsou podklady a data partnerů zapojených do Regionální stálé konference a dalších aktérů regionálního a místního rozvoje, které jsou získávány na základě mapování absorpční kapacity. Cílem je získání potřebných informací, které jsou podkladem k územnímu a věcnému zacílení výzev do území Jihočeského kraje.