Územní dimenze - Webové stránky pro Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Územní dimenze | « Zpět

Územní dimenze

 

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

 

Územní dimenze bude naplňována dvěma způsoby, buď individuálními projekty prostřednictvím výzev zacílených na kokrétní typy území, nebo integrovanými projekty v rámci realizace integrovaných nástrojů.

 

Další podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách územní dimenze, které si kladou za cíl informovat veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky, tzv. územní dimenzi, a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou zapojeni do systému realizace a koordinace územní dimenze, v podobě zpětné vazby a aktuálních informací z této oblasti.