Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Webové stránky pro Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Národní dotační tituly » Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | « Zpět

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2016, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 12. 2016

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 12. 2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 12. 2016

Podprogram "Podpora územně plánovacích dokumentací obcí" - dotační titul "Územní plán", rok 2017, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 12. 2016

Program podpora bydlení pro rok 2017, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 12. 2016

Přehled NDT MMR