Ministerstvo životního prostředí ČR - Webové stránky pro Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Národní dotační tituly » Ministerstvo životního prostředí ČR | « Zpět

Ministerstvo životního prostředí ČR

Udržitelná městská doprava a mobilita, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2016

Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí, ukončení příjmu žádostí o podporu 16. 12. 2016

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2017

Likvidace nepotřebných vrtů, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 4. 2017

Zdroje vody, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2017 nejpozději však do vyčerpání alokace

Domovní čistírny odpadních vod, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2017 nejpozději však do vyčerpání alokace

Výrobky s ukončenou životností - sběrná síť, inovativní technologie, příjem žádostí za komodity odevzdané v roce 2016 je od 2. 1. 2017 - 31. 3. 2017 a za komodity odevzdané v roce 2017 je od 2. 1. 2018 - 2. 4. 2018