Dokumenty ČR - Webové stránky pro Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Dokumenty » Dokumenty ČR | « Zpět

Dokumenty ČR

 

Koncepce jednotného metodického protředí

Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014 - 2020

Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014 - 2020

Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014 - 2020

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014 - 2020

Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014 - 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 - 2020

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020

Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v programovém období 2014 - 2020

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+

Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014 - 2020

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014 - 2020

Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014 - 2020

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 - 2020 a v programovém období 2007 - 2013

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 -2020

Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014 - 2020

Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014 -2020

Celkový přehled metodických dokumentů je k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Metodické dokumenty

Dohoda_o_partnerstvi

Narodni_dokument_k_uzemni_dimenzi

Pravidla_spolufinancovani_Evropskych_strukturalnich_a_investicnich_fondu_v_programovem_obdobi_2014_2020

Strategický rámec ČR 2030