Integrované územní investice

Integrované územní investice (ITI)

Integrované územní investice (ITI) představují realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území s využitím financování z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Počet ITI je v ČR vymezen počtem metropolitních oblastí definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 a rozšířen usnesením vlády z roku 2013. ITI zahrnuje následující aglomerace:

  • pražská - středočeská
  • brněnská
  • ostravská
  • plzeňská
  • hradecko - pardubická
  • ústecko - chomutovská
  • olomoucká
     

Metropolitní oblasti jsou identifikovány jako ty, které mají nejsilnější růstový potenciál a výraznou měrou přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti celé ČR. Jejich rozvoj je tedy vhodné podpořit prostřednictvím intervencí do oblastí, které by měly být katalyzátorem dalšího růstu. Proto se v rámci ITI předpokládá zejména realizace větších, investičně náročnějších projektů s potenciálně významným dopadem pro dotčená území. Jedná se převážně o projekty, které by bez příspění ESIF byly jen stěží realizovatalné.

Předpokladem pro realizaci ITI je kvalitně zpracovaná integrovaná strategie, tedy dokument, který na základě podrobné analýzy pojmenovává problémy a potřeby dané metropolitní oblasti, navrhuje cílové stavy a definuje řešení problémů a příležitostí prostřednictvím konkrétních opatření a aktivit v souladu s cíli a investičními prioritami EU.