NDT

Národní dotační zdroje

Regionální programy a národní dotační tituly jednotlivých ministerstev jsou nástroji, jejichž prostřednictvím státní správa plní své priority a cíle a zároveň může pozitivně ovlivňovat rozvoj jednotlivých regionů, především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. Smyslem těchto titulů je možnost podpořit aktivity, které není možné financovat ze strukturálních fondů EU.

Každé ministerstvo vyhlašuje v průběhu roku několik speciálně zaměřených dotačních titulů. Celkově ministerstva zřizují více než 300 dotačních titulů. Nejvíce dotačních titulů je realizováno v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (62 dotačních titulů), Ministerstva zemědělství (58 dotačních titulů) a Ministerstva kultury (50 dotačních titulů). Základní informace o všech dotačních titulech státu (ale i krajů) obsahuje web www.risy.cz. Nejvíce dotačních titulů určených pro obce vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí (24 dotačních titulů), Ministerstvo pro místní rozvoj (15 dotačních titulů). Dále jsou to Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury a Ministerstvo vnitra. Tematické zaměření je relativně široké a odpovídá věcnému zaměření vyhlašovatelů dotačních titulů.

Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce

Přehled národních dotačních titulů