NDT

Národní dotační zdroje

Regionální programy a národní dotační tituly jednotlivých ministerstev jsou nástroji, jejichž prostřednictvím státní správa plní své priority a cíle a zároveň může pozitivně ovlivňovat rozvoj jednotlivých regionů, především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. Smyslem těchto titulů je možnost podpořit aktivity, které není možné financovat ze strukturálních fondů EU.

Každé ministerstvo vyhlašuje v průběhu roku několik speciálně zaměřených dotačních titulů. Celkově ministerstva zřizují více než 300 dotačních titulů. Nejvíce dotačních titulů je realizováno v gesci Ministerstva zemědělství (70 dotačních titulů), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (67 dotačních titulů), Ministerstva kultury (38 dotačních titulů) a Ministerstva pro místní rozvoj (35 dotačních titulů). Přehled národních dotačních titulů včetně vyhlášených výzev je uveden na  webových stránkách www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace. Tematické zaměření je relativně široké a odpovídá věcnému zaměření vyhlašovatelů dotačních titulů.

Aktualizované vydání publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj Národní dotační zdroje Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů (2019) přináší formou souhrnných textů a přehledných tabulek informace o dotačních příležitostech pro města a obce. Publikace je ke stažení pod tímto odkazem.