Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků

Výzva VI programu podpory APLIKACE, ukončení příjmu žádostí o podporu 17. 12. 2018

Výzva VI programu podpory INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2018

Výzva V programu podpory POTENCIÁL, ukončení příjmu žádostí 15. 1. 2019 


Výzva IV programu podpory INOVACE - Inovační projekt, ukončena

Výzva IV programu podpory Aplikace, ukončena

Výzva IV programu podpory POTENCIÁL, ukončena

Výzva II programu podpory INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, ukončena

Výzva V programu podpory APLIKACE - CLEAN SKY 2, ukončena

Výzva V INOVACE - Inovační projekt, ukončena

SC 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Výzva III programu podpory Inovační vouchery, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2018


Výzva I programu podpory Inovační vouchery, ukončena

Výzva II programu podpory Inovační vouchery, ukončena

Výzva II programu podpory Spolupráce - Technologické platformy, ukončena

Výzva III programu podpory Partnerství znalostního transferu, ukončena

Výzva IV programu podpory Spolupráce - Klastry, ukončena

Výzva IV programu podpory Služby infrastruktury, ukončena

Výzva I programu podpory Proof of Concept, ukončena

Výzva V programu podpory Služby infrastruktura, ukončena

Výzva V Programu podpory Spolupráce - Klastry, ukončena

Výzva IV Programu podpory partnerství znalostního transferu, ukončena

SC 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ, Program EXPANZE - úvěry, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2019

Výzva VIII. programu podpory TECHNOLOGIE, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 5. 2019

Technologie - Výzva IX, ukončení příjmu žádostí o podporu 13. 6. 2019

Program podpory Poradenství (pro začínající podniky), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2020


Vyhlášení výzvy pro účastníky nových interních projektů agentury CZECHTrade - NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN, ukončena

Technologie -výzva VI (pro začínající podniky), ukončena

Technologie - výzva VII, ukončena

SC 2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

Výzva pro účastníky nových interních projektů agentury CZECHTrade - NOVUMM, NOVUMM KET A DESIGN, ukončena

Výzva III programu podpory MARKETING - individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích, ukončena

SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

 


Výzva pro účastníky nových interních projektů agentury CZECHTrade - NOVUMM, NOVUMM KET A DESIGN, ukončena

Výzva III programu podpory NEMOVITOSTI, ukončena

SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

Výzva III programu podpory Školící střediska, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 5. 2019


Výzva pro účastníky nových interních projektů agentury CZECHTrade - NOVUMM, NOVUMM KET A DESIGN, ukončena

SC 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

Výzva IV programu podpory Obnovitelné zdroje energie, ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 3. 2019


Výzva II programu podpory Obnovitelné zdroje energie, ukončena

Výzva III programu podpory Obnovitelné zdroje energie, ukončena

SC 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
Výzva IV. programu podpory Úspory energie, ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 4. 2019

SC 3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

Výzva IV. programu podpory Smart Grids I. (distribuční sítě), ukončení příjmu žádostí o podporu 19. 12. 2018


Vyhlášení výzvy II. programu podpory  Smart grids I (distribuční sítě), ukončena

Vyhlášení výzvy III. programu podpory Smart grids I (distribuční sítě), ukončena

SC 3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita - Výzva IV, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2019 

Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny - Výzva IV, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2019

Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie - Výzva IV, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2019

Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě - Výzva IV, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2019 

 


Výzva II programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny, ukončena

Výzva III programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie, ukončena

Výzva III programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny, ukončena

Výzva III programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita, ukončena

Výzva III programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě, ukončena

SC 3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

Výzva III programu podpory Úspory energie v SZT, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2019


Vyhlášení výzvy II programu podpory Úspory energie v SZT, ukončena

SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

Výzva IV Smart grids II, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 12. 2018

Výzva V. programu podpory Smart Grids II. (Přenosová síť), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 1. 2019

Výzva VI. programu podpory Smart Grids II. (Přenosová síť), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 1. 2019


Výzva II programu podpory Smart grids II. (Přenosová síť), ukončena

SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

Program podpory Vysokorychlostní internet, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2020


SC 4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

Výzva IV Programu podpory ICT a sdílené služby - aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 5. 2019

Výzva IV programu podpory ICT a sdílené služby aktivita budování a modernizace datových center, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2019

SC 5.1 Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu

Výzva I programu podpory Technická pomoc, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2023

SC 5.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu

Výzva I programu podpory Technická pomoc, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2023