RAP JK

Regionální akční plán Jihočeského kraje

Regionální akční plán pro území Jihočeského kraje je strategickým dokumentem, který bude nadále a pravidelně aktualizován dle potřeb území Jihočeského kraje s vazbou na výstupy Regionální stálé konference Jihočeského kraje a jednání zřízených pracovních skupin.

Základním zdrojem pro tvorbu RAP jsou podklady a data partnerů zapojených do Regionální stálé konference Jihočeského kraje a dalších aktérů regionálního a místního rozvoje, které jsou získávány na základě mapování absorpční kapacity. Cílem je získání potřebných informací, které jsou podkladem k územnímu a věcnému zacílení výzev do území Jihočeského kraje.

Regionální stálá konference Jihočeského kraje schválila poslední aktualizaci Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje (RAP JK) 25. září 2017.

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN JIHOČESKÉHO KRAJE