Mapování absorpční kapacity

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje (RSK JK) v souladu se statutem RSK JK monitoruje a analyzuje plnění územní dimenze a iniciuje sběr informací potřebných pro vyhodnocení plánovaných a realizovaných intervencí. Smyslem mapování absorpční kapacity, resp. sběru projektových záměrů, je především sestavení preferenčních map v oblasti investic v území Jihočeského kraje. Sebraná data slouží k sestavení a aktualizaci Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje, část výsledků sběru využívá také Ministerstvo pro místní rozvoj. 


Nenašli jste pro svůj projektový záměr vhodný dotační titul nebo dotační titul existuje, ale jeho podmínky vám neumožňují žádat o dotaci? Projektové záměry, pro které nelze najít dotační zdroj nebo pro ně nevyhovují podmínky daného programu, tvoří tzv. bílá místa nebo bariéry čerpání.

Prostřednictvím krátkého formuláře můžete tyto nedostatky popsat. Sekretariát RSK JK je prověří a postoupí k řešení MMR a řídícím orgánům operačních programů.

Formulář použijte pouze pro případy, kdy dotační titul neexistuje nebo v podmínkách programu nejste vhodný žadatel. Dotazy k dotačnímu poradenství zasílejte přímo na rsk@kraj-jihocesky.cz. Děkujeme za pochopení.

Formulář pro bariéry v čerpání a bílá místa


Aktuálně pro vás připravujeme novou aplikaci pro sběr projektových záměrů.

Formulář pro sběr záměrů


Předchozí sběry projektových záměrů - vyhodnocení MMR

Národní investiční plán České republiky představuje ucelený, souhrnný investiční potenciál ČR do roku 2050. Vláda ČR vzala dokument na vědomí usnesením č. 939 ze dne 16. 12. 2019 a uložila ministryni pro místní rozvoj jeho průběžnou aktualizaci.