Mapování absorpční kapacity

Monitoring území

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje (RSK JK) v souladu se statutem RSK JK monitoruje a analyzuje plnění územní dimenze a iniciuje sběr informací potřebných pro vyhodnocení plánovaných a realizovaných intervencí. Smyslem mapování absorpční kapacity, resp. sběru projektových záměrů, je především sestavení preferenčních map v oblasti investic v území Jihočeského kraje. Sebraná data slouží k sestavení a aktualizaci Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje, část výsledků sběru využívá také Ministerstvo pro místní rozvoj.

 


Řízený sběr projektových záměrů

Probíhá vždy dle aktuální potřeby sekretariátu RSK JK nebo MMR. 

 

Sběr záměrůAKTUÁLNĚ SBÍRÁME PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PRO CESTOVNÍ RUCH

Sběr probíhá na základě požadavku Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a týká se projektů zacílených na oblast cestovního ruchu, kterou výrazně zasáhla pandemie Covid-19. Své projektové záměry můžete do 31. 8. 2021 vkládat databáze RSK JK prostřednictvím národního Informačního systému pro sběr projektových záměrů (ISPZ). Vstup do formuláře a další informace o ISPZ najdete pod tímto odkazem.

Uživatelská příručka ISPZ

 


Bílá místa a bariéry čerpání

Nenašli jste pro svůj projektový záměr vhodný dotační titul nebo dotační titul existuje, ale jeho podmínky vám neumožňují žádat o dotaci? Projektové záměry, pro které nelze najít dotační zdroj nebo pro ně nevyhovují podmínky daného programu, tvoří tzv. bílá místa nebo bariéry čerpání.

Prostřednictvím krátkého formuláře můžete tyto nedostatky popsat. Sekretariát RSK JK je prověří a postoupí k řešení MMR a řídícím orgánům operačních programů.

Formulář použijte pouze pro případy, kdy dotační titul neexistuje nebo v podmínkách programu nejste vhodný žadatel. Dotazy k dotačnímu poradenství zasílejte přímo na rsk@kraj-jihocesky.cz. Děkujeme za pochopení.

Bíla místaFormulář pro bariéry v čerpání a bílá místa


Využití dat

Předchozí sběry projektových záměrů ​– vyhodnocení MMR

Rozdělení projektových záměrů dle finančního objemu a tematického zaměření

Národní investiční plán České republiky představuje ucelený, souhrnný investiční potenciál ČR do roku 2050. Vláda ČR vzala dokument na vědomí usnesením č. 939 ze dne 16. 12. 2019 a uložila ministryni pro místní rozvoj jeho průběžnou aktualizaci.