Mapování absorpční kapacity

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje (RSK JK) v souladu se statutem RSK JK monitoruje a analyzuje plnění územní dimenze a iniciuje sběr informací potřebných pro vyhodnocení plánovaných a realizovaných intervencí. Smyslem mapování absorpční kapacity, resp. sběru projektových záměrů, je především sestavení preferenčních map v oblasti investic v území Jihočeského kraje. Sebraná data slouží k sestavení a aktualizaci Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje, část výsledků sběru využívá také Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

Aktuálně pro vás připravujeme novou aplikaci pro sběr projektových záměrů.

Formulář pro sběr záměrů

Formulář pro bariéry v čerpání

Předchozí sběry projektových záměrů - vyhodnocení MMR

Národní investiční plán České republiky představuje ucelený, souhrnný investiční potenciál ČR do roku 2050. Vláda ČR vzala dokument na vědomí usnesením č. 939 ze dne 16. 12. 2019 a uložila ministryni pro místní rozvoj jeho průběžnou aktualizaci.