Zprávy a analýzy

Obálka ZoRAP

 

 

Statut Regionální stálé konference ukládá Sekretariátu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje zpracovávat zprávy a analýzy k naplňování Regionálního akčního plánu a k využití finančních prostředků EU.

 

 

Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje

Analýza využití finančních prostředků z fondů EU v Jihočeském kraji za rok 2021

Analýza využití finančních prostředků z fondů EU v Jihočeském kraji za rok 2020

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2019

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2018

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2017

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2016