Regionální akční plán Jihočeského kraje

Regionální akční plán pro území Jihočeského kraje je strategickým dokumentem, který bude nadále a pravidelně aktualizován dle potřeb území Jihočeského kraje s vazbou na výstupy Regionální stálé konference Jihočeského kraje a jednání zřízených pracovních skupin.

Základním zdrojem pro tvorbu RAP jsou podklady a data partnerů zapojených do Regionální stálé konference Jihočeského kraje a dalších aktérů regionálního a místního rozvoje, které jsou získávány na základě mapování absorpční kapacity. Cílem je získání potřebných informací, které jsou podkladem k územnímu a věcnému zacílení výzev do území Jihočeského kraje.

Regionální stálá konference Jihočeského kraje schválila poslední aktualizaci Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje (RAP JK) 25. září 2017.

Regionální akční plán Jihočeského kraje

RAP JK - textová část

RAP JK - tabulková část dle OP

RAP JK - tabulková část dle témat

Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2018

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2017

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2016