Regionální akční plán Jihočeského kraje

Regionální akční plán pro území Jihočeského kraje (RAP JK) je strategickým dokumentem, který bude nadále a pravidelně aktualizován dle potřeb území Jihočeského kraje s vazbou na výstupy Regionální stálé konference Jihočeského kraje a jednání zřízených pracovních skupin.

Základním zdrojem pro tvorbu RAP JK jsou podklady a data partnerů zapojených do Regionální stálé konference Jihočeského kraje a dalších aktérů regionálního a místního rozvoje, které jsou získávány na základě mapování absorpční kapacity. Cílem je získání potřebných informací, které jsou podkladem k územnímu a věcnému zacílení výzev do území Jihočeského kraje.

Regionální stálá konference Jihočeského kraje schválila poslední aktualizaci Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje dne 25. září 2017 usnesením č. 6/2017/RSK-7.

Regionální akční plán Jihočeského kraje

RAP JK - textová část

RAP JK - tabulková část dle OP

RAP JK - tabulková část dle témat

Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2019

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2018

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2017

Zpráva o hodnocení plnění RAP 2016