Projekty RSK JK

Aktuální projekt

Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2020-2021, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000212,       OP TP 2014–2020

Realizované projekty

Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2018-2019, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000112,       OP TP 2014–2020

Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2017-2018, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000036,       OP TP 2014–2020