Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Přehled otevřených výzev pro období 2014-2020 je k dispozici na webových stránkách OP PIK.

SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků

Výzva IX. programu podpory APLIKACEukončena

Výzva IX. programu podpory INOVACE - Inovační projektukončena

Výzva VIII. programu podpory POTENCIÁLukončena

Výzva VIII. programu podpory APLIKACEukončena

Výzva VIII. programu podpory INOVACE - Inovační projekt, ukončena

Výzva VII. programu podpory POTENCIÁLukončena

Výzva VII. programu podpory APLIKACE, ukončena

Výzva VII. programu podpory INOVACE - Inovační projekt, ukončena

Výzva V. programu podpory POTENCIÁLukončena

Výzva IV. programu podpory INOVACE - Inovační projekt, ukončena

Výzva IV. programu podpory Aplikace, ukončena

Výzva IV. programu podpory POTENCIÁL, ukončena

Výzva II. programu podpory INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, ukončena

Výzva V. programu podpory APLIKACE - CLEAN SKY 2, ukončena

Výzva V. INOVACE - Inovační projekt, ukončena

Výzva VI. programu podpory APLIKACE, ukončena

Výzva VI. programu podpory INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, ukončena

SC 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Výzva V. programu podpory Proof of Conceptukončena

Výzva V. programu podpory Inovační vouchery COVID-19ukončena

Výzva VI. programu podpory Inovační vouchery, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2022

Výzva IV. programu podpory Spolupráce - Technologické platformyukončena

Výzva VIII. programu podpory Služby infrastrukturyukončena

Výzva IV. programu podpory Proof of Conceptukončena

Výzva VII. programu podpory Spolupráce - Klastryukončena

Výzva VI. programu podpory partnerství znalostního transferuukončena

Výzva VII. programu podpory Služby infrastrukturyukončena

Výzva III. programu podpory Proof of Concept, ukončena

Výzva VI. programu podpory Služby infrastruktury, ukončena

Výzva II. programu podpory Proof of Concept, ukončena

Výzva IV. programu podpory Inovační vouchery, ukončena

Výzva I. programu podpory Inovační vouchery, ukončena

Výzva II. programu podpory Inovační vouchery, ukončena

Výzva II. programu podpory Spolupráce - Technologické platformy, ukončena

Výzva III. programu podpory Partnerství znalostního transferu, ukončena

Výzva IV. programu podpory Spolupráce - Klastry, ukončena

Výzva IV. programu podpory Služby infrastruktury, ukončena

Výzva I. programu podpory Proof of Concept, ukončena

Výzva V. programu podpory Služby infrastruktura, ukončena

Výzva V. Programu podpory Spolupráce - Klastry, ukončena

Výzva IV. Programu podpory partnerství znalostního transferu, ukončena

Výzva III. programu podpory Inovační vouchery, ukončena

SC 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP

Výzva II. programu podpory PORADENSTVÍ - Poradenské služby pro MSPukončena

Výzva XIII. programu podpory TECHNOLOGIEukončena

Výzva XII. COVID-19 programu podpory TECHNOLOGIEukončena

Výzva XI. programu podpory TECHNOLOGIEukončena

Výzva k předkládání projektů, Program EXPANZE - záruky, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023 

Výzva k předkládání projektů, Program EXPANZE - úvěry, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

Výzva VIII. programu podpory TECHNOLOGIE, ukončena

Technologie - Výzva IX, ukončena

Program podpory Poradenství (pro začínající podniky)ukončena

Vyhlášení výzvy pro účastníky nových interních projektů agentury CZECHTrade - NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN, ukončena

Technologie -výzva VI (pro začínající podniky), ukončena

Technologie - výzva VII, ukončena

SC 2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

Výzva IV. programu podpory Marketing – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích, ukončena

Výzva pro účastníky nových interních projektů agentury CZECHTrade - NOVUMM, NOVUMM KET A DESIGN, ukončena

Výzva III. programu podpory MARKETING - individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích, ukončena

SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

Výzva pro účastníky nových interních projektů agentury CZECHTrade - NOVUMM, NOVUMM KET A DESIGN, ukončena

Výzva III. programu podpory NEMOVITOSTI, ukončena

SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

Výzva III programu podpory Školící střediska, ukončena

Výzva pro účastníky nových interních projektů agentury CZECHTrade - NOVUMM, NOVUMM KET A DESIGN, ukončena

SC 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

Výzva IV. programu podpory Obnovitelné zdroje energie, ukončena

Výzva II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie, ukončena

Výzva III. programu podpory Obnovitelné zdroje energie, ukončena

SC 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
SC 3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

Výzva VI. programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě), ukončena

Vyhlášení výzvy II. programu podpory  Smart grids I (distribuční sítě), ukončena

Vyhlášení výzvy III. programu podpory Smart grids I (distribuční sítě), ukončena

Výzva IV. programu podpory Smart Grids I. (distribuční sítě), ukončena

SC 3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

Výzva VI programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastrukturyukončena

Výzva V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilitaukončena

Výzva V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energieukončena

Výzva V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny, ukončena

Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita - Výzva IV, ukončena

Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny - Výzva IV, ukončena

Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie - Výzva IV, ukončena

Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě - Výzva IV, ukončena

Výzva II. programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny, ukončena

Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie, ukončena

Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny, ukončena

Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita, ukončena

Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě, ukončena

SC 3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

Výzva IV. programu Úspory energie v SZTukončena

Výzva III. programu podpory Úspory energie v SZT, ukončena

Vyhlášení výzvy II. programu podpory Úspory energie v SZT, ukončena

SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy
SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

Výzva III. programu podpory vysokorychlostní internet - aktivity: Vznik a rozvoj veřejných digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)ukončena

Výzva III. programu podpory vysokorychlostní internet - aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)ukončena

Vysokorychlostní internet - IV. výzvaukončena

Vysokorychlostní internet – II. výzva,  ukončena

Program podpory Vysokorychlostní internetukončena

SC 4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

Výzva IV. Programu podpory ICT a sdílené služby - aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb, ukončena

Výzva IV. programu podpory ICT a sdílené služby aktivita budování a modernizace datových center, ukončena

SC 5.1 Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu

Výzva I. programu podpory Technická pomoc, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2023

SC 5.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu

Výzva I. programu podpory Technická pomoc, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2023