Zasedání RSK JK

Zasedání

Zasedání Regionální stálé konference Jihočeského kraje v roce 2014

I. jednání RSK JK 12. 12. 2014

Zasedání Regionální stálé konference Jihočeského kraje v roce 2015

II. jednání RSK JK 30. 4. 2015

I. korespondenční hlasování RSK JK 31. 8. 2015

III. jednání RSK JK 6. 10. 2015

Zasedání Regionální stálé konference Jihočeského kraje v roce 2016

IV. jednání RSK JK 13. 6. 2016

V. jednání RSK JK 19. 9. 2016

Zasedání Regionální stálé konference Jihočeského kraje v roce 2017

VI. jednání RSK JK 13. 3. 2017

II. korespondenční hlasování RSK JK 26. 8. 2017

VII. jednání RSK JK 25. 9. 2017

III. korespondenční hlasování RSK JK 5. 12 .2017

Zasedání Regionální stálé konference Jihočeského kraje v roce 2018

IV. korespondenční hlasování RSK JK 26. 1. 2018

VIII. jednání RSK JK 6. 3. 2018

IX. jednání RSK JK 28. 8. 2018

V. korespondenční hlasování RSK JK 22. 11. 2018

Zasedání Regionální stálé konference Jihočeského kraje v roce 2019

VI. korespondenční hlasování RSK JK 24. 1. 2019

X. jednání RSK JK 5. 3. 2019

VII. korespondenční hlasování RSK JK 14. 8. 2019