Přejít k hlavnímu obsahu

Programové období 2021–2027

2021-2027Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj zahájil v roce 2018 přípravu Dohody o partnerství (DoP) na období 2021–2027. Dohoda o partnerství je strategický dokument, který obsahuje základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU pro období 2021–2027. Evropská komise dokument schválila v květnu 2022.  

Pro programové období 2021–2027 je pro ČR navržena celková alokace ve výši 21 mld. EUR. Více informací je k dispozici na webových stránkách DotaceEU.cz.

Vláda ČR dne 4. února 2019 schválila návrh operačních programů pro období 2021–2027 a jejich řídicí orgány. ČR zvolila pro přípravu operačních programů přístup „Evoluce místo revoluce“ a navrhla obdobné operační programy jako v programovém období 2014–2020.

Přehled operačních programů 2021–2027:

Integrovaný regionální OP (IROP)

Integrovaný regionální operační program

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Programový dokument: PD IROP (verze k 29. 3. 2023); schválen usnesením vlády č. 955 ze dne 5. 11. 2021, schválen EK dne 1. 7. 2022

Cíle politiky: 1, 2, 3, 4, 5

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Programový dokument: PD OP TAK (verze k 29. 6. 2022), schválen usnesením vlády č. 859 ze dne 4. 10 2021, schválen EK

Cíle politiky: 1, 2, 3

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

OP Jan Amos Komenský (OP JAK)

OP Jan Amos Komenský (OP JAK)

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Programový dokument: PD OP JAK (verze 2.7 k 9. 6. 2022), schválen usnesením vlády č. 857 ze dne 4. 10. 2021, schválen EK dne 9. 6. 2022

Cíle politiky: 1, 4

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

OP Zaměstnanost plus (OP Z+)

OP Zaměstnanost plus (OP Z+)

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věc (MPSV):

Programový dokument: PD OP Z+ (verze k 3. 6. 2022), schválen usnesením vlády č. 856 ze dne 4. 10. 2021, schválen EK dne 3. 6. 2022

Cíle politiky:  4

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

OP Doprava (OP D)

OP Doprava (OP D)

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy (MD)

Programový dokument: PD OP D (verze 1.2), schválen usnesením vlády č. 984 ze dne 5. listopadu 2021, schválen EK dne 8. 7. 2022

Cíle politiky: 2, 3

Harmonogram výzev

OP Životní prostředí (OP ŽP)

OP Životní prostředí (OP ŽP)

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Programový dokument: PD OP ŽP (verze k 18. 4. 2023), schválen usnesením vlády č. 855 ze dne 4. října 2021, schválen EK dne 18. 7. 2022

Cíle politiky: 2

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

OP Technická pomoc (OP TP)

OP Technická pomoc (OP TP)

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Programový dokument: PD OP TP (verze květen 2022), schválen usnesením vlády č. 858 ze dne 4. října 2021, schválen EK dne 19. 5. 2022

Cíle politiky: podpora vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU

Harmonogram výzev

OP Rybářství (OP R)

OP Rybářství (OP R)

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství (Mzem)

Programový dokument: PD OP R (verze leden 2022), schválen usnesením vlády č. 66 ze dne 2. února 2022

Cíle politiky: 2

Harmonogram výzev

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Bavorsko

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Bavorsko

Řídící orgán: pro ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

Programový dokument: PD Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 (verze k 17. 3. 2022), schválen EK dne 17. 3. 2022

Cíle politiky: 1, 2, 4

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Rakousko

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Rakousko

Řídící orgán: pro ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

Programy přeshraniční spolupráce Interreg

Česko – Polsko

Česko – Sasko

Slovensko – Česko