Aktuality - Webové stránky pro Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Aktuality | « Zpět

Aktuality

29. 5. 2018

NOVÁ VÝZVA - MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

Cílem je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinacích.

Podpořeny budou aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.

Podporovaní výše dotace maximálně 50 % způsobilých výdajů. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018, akce může být realizována v roce 2018 a 2019.

Výzva k předkládání žádostí byla schválena s účinností od 25. 5. 2018. Lhůta pro doručení žádostí začíná běžet 25. 5. 2018 a končí 29. 6. 2018 do 12 hod.

Více o výzvě ZDE, elektronický formulář Žádosti naleznete ZDE.

 

_________________________________________________________________________________

11. 5. 2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace

KDY: 24. 5. 2018 od 9:00 do 13:00 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: představení základních informací pro příjemce z IROP - zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávu o realizaci, postupy zadávání v MS2014+. stavební rozpočty a soupisy prací v ŽoZ a ŽoP, zadávání a kontrola veřejných zakázek atd. Přednáší zástupci CRR.

VÍCE INFORMACÍ: web Eurocentra ZDE

REGISTRACE: předem do 15. 5. 2018 prostřednictvím elektronického formuláře ZDE nebo na email: pavla.slipkova@mmr.cz

_________________________________________________________________________________

Seminář "DOTACE EU A AUDITY" - II. kolo

KDY: 12. 6. 2018 od 9:30 do 13:30 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: poskytnutí informací o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při kontrolách u projektů spolufinancovaných z EU se všeobecným zaměřením na všechny operační programy. Přednáší zástupci Auditního orgánu Ministerstva financí - příležitost konzultovat nejasnosti při realizaci vašeho projektu.

VÍCE INFORMACÍ: web Eurocentra ZDE

REGISTRACE: předem do 6. 6. 2018 prostřednictvím elektronického formuláře ZDE nebo na email: pavla.slipkova@mmr.cz

_________________________________________________________________________________

Seminář "DOTACE EU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

KDY: 25. 6. 2018 od 9:30 do 14:00 hod

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: získání informací, jak postupovat během zadávacího řízení u projektů z fondů EU a jak si ušetřit starosti při případné kontrole. Přednáší zástupci MMR, Odbor práva veřejných zakázek - možnost konzultací a dotazů.

VÍCE INFORMACÍ: web Eurocentra ZDE

REGISTRACE: předem do 20. 6. 2018 prostřednictvím elektronického formuláře ZDE nebo na email: pavla.slipkova@mmr.cz

_________________________________________________________________________________

25. 4. 2018

Nová publikace Svaz měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty

Komunitární programy, programy přeshraniční spolupráce, programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. Z těchto a dalších zdrojů mohou česká města a obce čerpat dotace na svůj rozvoj. Někdy je však pro ně problematické se v takovém množství různých dotačních titulů zorientovat. Svaz měst a obcí ČR proto společně s MMR vydal publikaci "Komunitární programy a programy území spolupráce RU - Příležitosti a možnosti pro města a obce", která by měla samosprávám usnadnit vyhledání a výběr vhodných dotačních programů.

_________________________________________________________________________________

23. 4. 2018

SEMINÁŘ "DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI K AKTUÁLNÍM VÝZVÁM IROP"

Seminář je zaměřen na aktuální výzvy č. 79 a 80 Sociální bydlení (SLV) II.

Termín semináře: 22. 5. 2018, Oválný sál Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Více informací ZDE.

_________________________________________________________________________________

10. 4. 2018

Starosto projektuj...

Svaz měst a obcí ČR na konci roku dokončil webový nástroj "Starosto, projektuj..." (www.projektuj.smocr.cz), který  poskytuje starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům návod a praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích.

Na dvou modelových příkladech (cyklostezka, školka) je popsán proces přípravy bez ohledu na dotaci, "tzv. ideální model" z pohledu investora v jednotlivých postupných krocích (záměr, studie, zdroj, projektová dokumentace, správní řízení, výběrové řízení, realizace, kolaudace a slavnostní otevření). Uvedené postupné kroky jsou dále přehledně rozděleny (jednotná šablona) tak, aby jednoduchým a intuitivním způsobem bylo možné projít celým dílčím krokem a získat základní informace o legislativě, procesu jako takovém, rizicích, časové a finanční náročnosti a načerpat praktické rady a doporučení.

_________________________________________________________________________________

4. 4. 2018

Dotační příležitosti pro obce z MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Jihočeským krajem organizuje konferenci týkající se Dotačních příležitostí pro obce z Operačního programu Zaměstnanost (Výzva pro územně samosprávné celky č. 80) a Národních dotačních titulů z MPSV (Obec přátelská seniorům, Obec přátelská rodině).

Představeny budou systémové projekty realizované z OP Z. Další program je ZDE.

Konference se koná: 2. 5. 2018 od 9:00 do 15:30 hod. v Zastupitelském sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Přihlášení je možné do 13. 4. 2018 přes přiložený odkaz.

_________________________________________________________________________________

20. 3. 2018

Informační den před 4. výzvou programu INTERREG-EUROPE.

KDY: 10. 4. 2018, 10-14 hod.

KDE: Praha 1, Pařížská 4

Více informací a registrace naleznete na stránkách ZDE.

_________________________________________________________________________________

9. 3. 2018

II. TERMÍN SEMINÁŘE - ŠABLONY II

Sekretariát Regionální stálé konference ve spolupráci s MŠMT si vás dovoluje pozvat na II. termín SEMINÁŘE k výzvě 02_18_063 a 02_18_064 ŠABLONY II

KDY: 23. 4. 2018 od 9 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

Výzvy jsou určeny pro: mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby.

REGISTRACE: do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však do 15. 4. 2018 ve formuláři ZDE (případně na emailové adrese rsk@kraj-jihocesky.cz)

Kapacita sálu je omezena

_________________________________________________________________________________

5. 3. 2018

Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 129 zaměření na sociální podnikání.

Seminář se koná dne 13. 3. 2018 od 9:30 do 112:30 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 378/1, v přízemí zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2.

Na semináři Vám budou prezentovány praktické informace k otevřené výzvě č. 129, podrobně rozebereme rozpočet projektu a individuálně s vámi můžeme konzultovat Vaše dotazy a projektové záměry s tématem sociální podnikání.

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře ZDE do 9, 3, 2018, Pro přihlášení je nutné být zaregistrovaným uživatelem www.esfr.cz

 

publikace Komunitární programy - příležitosti pro obce a města