Aktuality - Webové stránky pro Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Aktuality | « Zpět

Aktuality

10. 4. 2018

Starosto, projektuj…

Svaz měst a obcí ČR na konci roku dokončil webový nástroj „Starosto, projektuj…“ (www.projektuj.smocr.cz), který poskytuje starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům návod a praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích.
Na dvou  modelových příkladech (cyklostezka, školka) je popsán proces přípravy bez ohledu na dotaci, „tzv. ideální model“ z pohledu investora v jednotlivých postupných krocích (záměr, studie, zdroj, projektová dokumentace, správní řízení, výběrové řízení, realizace, kolaudace a slavnostní
otevření). Uvedené postupné kroky jsou dále přehledně rozděleny (jednotná šablona) tak, aby jednoduchým a intuitivním způsobem bylo možné projít celým dílčím krokem a získat základní informace o legislativě, procesu jako takovém, rizicích, časové a finanční náročnosti a načerpat praktické rady a doporučení.

________________________________________________________________________________

4. 4. 2018

 

Dotační příležitosti pro obce z MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Jihočeským krajem organizuje konferenci týkající se Dotačních příležitostí  pro obce z Operačního programu Zaměstnanost (Výzva pro územně samosprávné celky č. 80) a Národních dotačních titulů z MPSV (Obec přátelská seniorům, Obec přátelská rodině).

Představeny budou systémové projekty realizované z OP Z. Další program je ZDE.

Konference se koná: 2. 5. 2018 od 9:00 do 15:30 hod. v Zastupitelském sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Přihlášení je možné do 13. 4. 2018 přes přiložený odkaz.

________________________________________________________________________

20. 3. 2018

Informační den před 4. výzvou programu INTERREG EUROPE.

KDY: 10. 4. 2018, 10-14 hod.

KDE: Praha 1. Pařížská 4

Více informací a registrace naleznete na stránkách ZDE

________________________________________________________________________

9. 3. 2018

II. TERMÍN SEMINÁŘE - ŠABLONY II

Sekretariát Regionální stálé konference ve spolupráci s MŠMT si Vás dovoluje pozvat na II. termín SEMINÁŘE k výzvě 02_18_063 a 02_18_064 ŠABLONY II

KDY: 23. 4. 2018 od 9 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

Výzvy jsou určeny pro: mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby. 

REGISTRACE: do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však  do 15. 4. 2018 ve formuláři ZDE (případně na e-mailové adrese rsk@kraj-jihocesky.cz)

Kapacita sálu je omezena

Pozvánka

________________________________________________________________________

 5. 3. 2018

Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání.

Seminář se koná dne 13. 3. 2018 od 9:30 do 12:30 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2.

Na semináři Vám budou prezentovány praktické informace k otevřené výzvě č. 129, podrobně rozebereme rozpočet  projektu a individuální s Vámi můžeme konzultovat Vaše dotazy a projektové záměry s tématem sociální podnikání.

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře přes ZDE do 9. 3. 2018, Pro přihlášení na seminář je nutné být zaregistrovaným uživatelem www.esfr.cz.

________________________________________________________________________

21. 2. 2018

Konzultační dny v krajských městech - OP Z

I v tomto pololetí se konají konzultační dny odboru Podpory projektů Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v jednotlivých krajích.

Konzultace jsou určeny zájemcům o informace k většině témat OPZ. Cílem je bezplatně poskytnout zájemcům informace obecně o OPZ, plánovaných/vyhlášených výzvách, případně individuálně konzultovat předběžné projektové návrhy či nápady v dané lokalitě, a to v rámci osobního jednání, bez nutnosti kvůli informacím cestovat.

Projektoví manažeři vyjdou zájemcům maximálně vstříc, tudíž budou témata a struktura konzultace přizpůsobeny jednotlivým konzultujícím. Také konkrétní datum a čas konzultace je možné domluvit a to přímo v kancelářích v území nebo v rámci pravidelných konzultačních dnů organizovaných centrálním pracovištěm pro kraje, kde kancelář není. Pro více informací můžete kontaktovat přímo daného projektového manažera na tomto odkaze ZDE.

V Českých Budějovicích budou konzultační dny probíhat každou II. středu v měsíci - tedy 14.3., 11.4., 9.5. a 13. 6. 2018 v čase 10:00 až 14:00 h.

 ________________________________________________________________________

21. 2. 2018   

WiFi4EU 

Cílem projektu Evropské komice je rozšířit bezplatnou WiFi konektivitu pro obyvatele i návštěvníky EU ve veřejných prostorách, jako jsou parky, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea v celé Evropě.

Financování

  • formou poukázky v hodnotě 15 000 Eur
  • poukázka se vztahuje na -vybavení a náklady spojené s instalací Wi-Fi hotspotu do výše hodnoty poukázky

Poukázka se nevztahuje na

  • náklady spojené s výběrovým řízením (vč. vypracování podkladů)
  • náklady související s budováním potřebné páteřní sítě nutné k internetovému připojení
  • náklady na dodatečné vybavení, které se přímo nevztahuje k Wi-Fi hotspotu (dobíjecí stanice, mobiliář, atd.)

Vybrané další požadavky:

  • příjemce platí za vybavení a náklady spojené se samotným internetovým připojením a za údržbu a provoz zařízení po dobu nejméně 3 let
  • příjemce poukázky musí zajistit, že instalace bude dokončena a Wi-Fi hotspot zprovozněn do 18 měsíců do udělení poukázky
  • k instalování hotspotů za poukázky wiFi4EU musí příjemci volit veřejné prostory, které lze označit jako centra veřejného života
  • hotspoty smí být instalovány tam, kde podobná nabídka bezplatného Wi-Fi zatím není k dispozici

Každý stát v EU má možnost získat 15 poukázek

Veškeré další informace naleznete na internetových stránkách ZDE nebo v otázkách a odpovědích ZDE.

 ________________________________________________________________________

15.2.2018

SEMINÁŘ - ŠABLONY II

Sekretariát Regionální stálé konference ve spolupráci s MŠMT si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ k výzvě 02_18_063 a 02_18_064 ŠABLONY II:

KDY: 21. 3. 2018 od 9 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

Výzvy jsou určeny pro: mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby. 

REGISTRACE: nejpozději do 14. 3. 2018 ve formuláři ZDE (případně na e-mailové adrese rsk@kraj-jihocesky.cz)

Kapacita sálu je omezena

Pozvánka

________________________________________________________________________

 2. 2. 2018

8. jednání RSK JK je plánováno na 6. 3. 2018 od 13:00 hodin v budově Krajského úřadu, Kruhovém sále - zasedací místnosti zastupitelstva.

________________________________________________________________________

31. 1. 2018

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace vyhlásil novou výzvu s názvem:

"Innovative Work-Life balance Strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities"

Cílem je prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky. Více informací o výzvě jsou na stánkách Evropské komise (zde). Návrhy projektů je možné předkládat do 18. 4. 2018.

_________________________________________________________________________________

24. 1. 2018

Eurocentrum České Budějovice nabízí během února 2018 možnost bezplatné účasti na následujících seminářích:

Seminář ENERGETICKÉ ÚSPORY II. - průřez evropskými a národními dotacemi

KDY: 13. 2. 2018 od 9:00 do 14:00 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: poskytnout aktuální přehled dotačních možností v rámci energetických opatření (např. zateplení budovy, výměna zdroje tepla, výstavba nových nízkoenergetických budov atd.) pro rodinné nebo bytové domy, ale i veřejné budovy a podniky. Představení dotačních možností z IROP, OP PIK, OP ŽP, ČMZRB, MPO, SFRB aj.

VÍCE INFORMACÍ: web Eurocentra ZDE

REGISTRACE: předem do 7. února 2018 prostřednictvím elektronického formuláře ZDE nebo na email: pavla.slipkova@mmr.cz

Seminář IROP - 78. výzva "Energetické úspory v bytových domech III."

KDY: 15. 2. 2018 od 10:00 do 13:00 hod.

KDE: Oválný sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: představení zjednodušené výzvy se zaměřením na snížení konečné spotřeby energie (zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla) pro vlastníky bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek.  

VÍCE INFORMACÍ: web Eurocentra ZDE

REGISTRACE: předem do 12. února 2018 prostřednictvím elektronického formuláře ZDE nebo na email: pavla.slipkova@mmr.cz

Veletrh dotačních příležitostí

KDY: 19. 2. 2018 od 9:00 do 14:00 hod.

KDE: Sál Svět - Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích (Pražská tř. 2306/14)

CÍL: jedinečná příležitost v jeden den a na jednom místě konzultovat své projektové záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice (přítomno kolem 15 institucí - MPSV, API, SFŽP, SZIF, CzechInvest, MMR, MAS a mnoho dalších)

VÍCE INFORMACÍ: web Eurocentra ZDE

REGISTRACE: není nutná registrace předem

_________________________________________________________________________________

16. 1. 2018

Nová výzvy v IROP - č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

Výzva přináší celkem 3,5 mld. Kč na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Výzva je nyní jednodušší pro podání žádosti o podporu i následnou administraci projektu. Více informací o výzvě a zjednodušení naleznete zde.

_________________________________________________________________________________

28. 12. 2017

OP Z - výzva č. 82 - Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Z výzvy budou podpořeny projekty, zaměřené na přetrvávající nebo hrozící  společenské problémy, které se doposud v České republice nepodařilo vyřešit. Výzva má podpořit navrhování, rozvíjení, ověřování a prosazování nových přístupů k řešení těchto problémů.

Důraz je kladen zejména na: 1) Partnerství a tvorbu řešení v úzké spolupráci s relevantními aktéry. Ať už se jedná o veřejnou správu nebo cílovou skupinu, pro kterou je řešení připravováno. 2) Evaluaci. Je nutné věrohodně ověřit a prokázat, zda navržené řešení funguje či nefunguje a za jakých podmínek. V této výzvě jsou kladeny na evaluaci vysoké nároky. Cílem evaluace projektu je kauzální ověření dopadu intervence na cílovou skupinu. 3) Advokační práci. Prosazování nových řešení není  jednoduché. Kromě toho, že by k prosazení mělo napomoci dobré ověření fungování a spolupráce s klíčovými aktéry, je kladen důraz na další využití navrhovaných řešení. Více informací naleznete zde.

_________________________________________________________________________________

22. 11. 2017

WiFi4EU - instalace bezplatného WiFi připojení na veřejných místech

Příjemci podpory v první plánované výzvě jsou obce a svazky obcí. V dalších výzvách by měly mít možnost žádat i další subjekty veřejného sektoru (knihovny, nemocnice atd.) První výzva bude zveřejněna na začátku roku 2018. Po jejím vyhlášení bude zpřístupněna webová aplikace pro podávání žádostí. Důležité je včasné podání žádosti, jelikož jsou vouchery přidělovány na základě pořadí podání žádosti. Je však garantován minimální počet voucherů pro jednotlivé státy. Rozpočet programu je 120 mil. €. Aktuální informace jsou dostupné zde.

_________________________________________________________________________________

7. 11. 2017

Seminář „Jak získat stážistu s finanční podporou EU?“
Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání, Evropskou dobrovolnou službou a dalšími partnery pořádá seminář s cílem prakticky představit projekty, které umožňují za zvýhodněných podmínek pro zaměstnavatele získat stážistu. Během semináře budou podrobně představeny tyto možnosti:

Cesta pro mladé – představení možností, jak najít z řad studentů budoucího zaměstnance pro firmu a zároveň za čas věnovaný studentovi získat kompenzaci nákladů

Vzdělávání praxí – představení možností, jak si vyzkoušet potencionálního zaměstnance v praxi a zároveň za čas věnovaný stážistovi získat finanční kompenzaci

Evropská dobrovolná služba – umožňuje získat dobrovolníky z různých koutů Evropy

Seminář se uskuteční dne 28. listopadu 2017 od 13:00 v Oválném sále Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice).

Seminář je vhodný pro všechny zaměstnavatele soukromé firmy, neziskové organizace, obecní úřady a další orgány veřejné správy. Více informací k semináři naleznete v přiložené pozvánce a v programu nebo na webu Eurocentra ČB. 

Seminář je bezplatný. Na seminář se prosím registrujte předem (do 21. listopad 2017) prostřednictvím elektronického formuláře zde nebo na e-mail: pavla.slipkova@mmr.cz. Kapacita semináře je omezená.

_________________________________________________________________________________

 

30. 10. 2017

Nová výzva v OP Zaměstnanost

Byla vyhlášena výzva č. 079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Výzva je zaměřena na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; a zároveň zvýšení adaptability starších pracovníků. Celková alokace je 300 mil. Kč. Více informací zde.

__________________________________________________________________________________

16. 10. 2017

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

MMR vyhlásilo nové výzvy v rámci PORV. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Podprogram je členěn na sedm dotačních titulů (DT):

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

DT č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

Více informací naleznete zde.

__________________________________________________________________________________

9. 10. 2017

Seminář "Dotace nejen pro začínající podnikatele" aneb PŘÍLEŽITOST PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

dovolujeme si Vás informovat o semináři, který se bude konat dne 23. října 2017 od 9:30 do 15:00 v Zastupitelském sále Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice). Seminář pořádá Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s partnery. Cílem semináře je poskytnout podnikatelům přehledné informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů a o dalších projektech podporující podnikání v Jihočeském kraji v jeden den a na jednom místě. Seminář je vhodný, jak pro začínající podnikatele, tak i pro všechny další malé a střední podniky, které se zajímají, jaké dotace či jiné podpory mohou využít v následujícím podzimním období ku prospěchu rozvoje své firmy. Účastníci semináře získají srozumitelný a ucelený přehled v problematice dotačních možností napříč programy pro podporu podnikání. Zároveň budete moct na semináři konzultovat Váš projekt se zástupci jednotlivých programů či institucí. Níže máte uvedeno představení jednotlivých programů a institucí, které na semináři vystoupí. Více informací k semináři naleznete na webu Eurocentra ČB.

SEMINÁŘ JE BEZPLATNÝ. Prosím registrujte se předem (do 18. října 2017) prostřednictvím elektronického formuláře ZDE nebo na e-mail: pavla.slipkova@mmr.cz. Kapacita semináře je omezená.

__________________________________________________________________________________

6. 10. 2017

Workshop Smart řešení v dopravě

Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem si Vás dovolují pozvat na workshop na téma SMART ŘEŠENÍ V DOPRAVĚ. Setkání se bude konat v úterý 17. října 2017 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna. Na workshopu budou prezentovány příspěvky ve 4 tématech (čistá mobilita, dopravní telematika, chytré parkování, inteligentní systém veřejné dopravy). Akce se kromě řady odborníků a zástupců veřejné správy zúčastní také firmy poskytující technologie pro chytrá řešení a seznámí Vás se svými zkušenostmi a s nejnovějšími trendy v oblasti. V případě, že Vás akce zaujala, prosíme o potvrzení Vaší účasti do 13. 10. 2017 přes online registrační formulář. Aktuální informace o konceptu Chytrý region KHK naleznete na adrese www.chytryregion.cz

__________________________________________________________________________________

6. 10. 2017

Mapování potřeb sociálních podniků

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) byl připraven dotazník, jehož cílem je zmapování potřeby sociálních podniků a dalších subjektů zaměstnávajících osoby znevýhodněné na trhu práce. Dle výsledků tohoto šetření pak bude MPSV hledat možnosti podpory např. i v rámci dotačních titulů tak, aby  reflektovaly aktuální rozvojové potřeby sociálních podniků a podniků, které mají vymezená chráněná místa. Dalším cílem tohoto šetření je zjistit absorpční kapacitu regionů v oblasti sociálního podnikání ve vazbě na dotační možnosti a další aktivity v oblasti podpory a rozvoje. Dotazník naleznete ZDE, jeho vyplnění trvá 10 minut a k jeho
odeslání musí dojít nejpozději 18. 10. 2017.  

__________________________________________________________________________________

5. 10. 2017

MŽP vyhlásilo výzvu č. 74

Hlavním cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Mezi podporované aktivity patří: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu; Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků; Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně; Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit.“ Celková alokace výzvy je 400 mil. Kč. Datum ukončení příjmů žádostí o podporu je 15. 1. 2018. Více informací zde.

__________________________________________________________________________________

2. 10. 2017

Písek získal titul Chytré město v soutěži Chytrá města pro budoucnost 2017

Písek má na svém kontě velký úspěch. Zabodoval v soutěži Chytrá města pro budoucnost 2017, kterou zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Písek získal titul Chytré město za projekt Veřejná část energetického portálu v kategorii města s 10 až 50 tisíci obyvatel. Předání ocenění bude v nejbližších týdnech na Pražském hradě.

____________________________________________________________________________________

26. 9. 2017

OP PIK vyhlašuje výzvu III programu podpory Obnovitelné zdroje energie

Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Plánovaná alokace výzvy je 280 mil. Kč. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 28. 2. 2018. Více informací o výzvě naleznete zde.

______________________________________________________________________________________________

19. 9. 2017

Národní infoden ke 3. výzvě Interreg CENTRAL EUROPE

Národní infoden se bude konat 12. října 2017 v hotelu Alwyn na Praze 8. Stručné informace o pořádané akci, programu a online registraci jsou dostupné zde.

______________________________________________________________________________________________

19. 9. 2017

MŽP vyhlásilo výzvu č. 71

Mezi podporované aktivity patří: aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za
předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány). Aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.  Datum konce přijmu žádostí je 18. 1. 2018. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2,05 mld. Kč. 

MŽP vyhlásilo výzvu č. 73

Mezi podporované aktivity patří: aktivita 1.2.1: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě. Aktivita 1.2.2: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. Datum konce přijmu žádostí je 18. 1. 2018. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,6 mld. Kč.

______________________________________________________________________________________________

19. 9. 2017

Seminář DOTACE EU a AUDITY aneb Nejčastější pochybení u projektů z evropských fondů a jak jim předejít?

Seminář je organizován sítí Eurocenter spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Auditním orgánem. Cílem semináře je poskytnout informace o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při auditních kontrolách u projektů spolufinancovaných z EU se všeobecným zaměřením na všechny operační programy. Účastníci se dozvědí praktické příklady z rizikových oblastí přímo od zástupců Ministerstva financí a zároveň budou mít příležitost konzultovat případné nejasnosti při realizaci svého projektu.

Seminář je vhodný jak pro současné příjemce dotací, tak potenciální žadatele, kterým poskytne cenné informace, jež mohou využít při přípravě projektu. Cílem semináře je upozornění na časté chyby během procesu realizace projektu a zajištění prevence v této oblasti. Získané informace mohou pomoci zorientovat se v dané problematice starostům, pracovníkům ve veřejné správě nebo soukromé sféře, zástupcům neziskových organizací a všem dalším zájemcům zabývající se realizací projektů podporovaných z fondů EU. Účast na semináři by měl zvážit každý, kdo již realizuje projekt nebo plánuje žádat o podporu z evropských fondů.

Více informací k semináři naleznete v přiložené pozvánce a v programu nebo na webu Eurocentra ČB.

SEMINÁŘ JE ZDARMA. Na seminář se prosím registrujte předem (do 28. září 2017) prostřednictvím elektronického formuláře zde nebo na e-mail: pavla.slipkova@mmr.cz. Kapacita semináře je omezená.

Seminář proběhne 4. října 2017 od 9:30h do 13:30h v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice).

 ______________________________________________________________________________________________

28. 8. 2017

7. zasedání RSK JK se uskuteční dne 25. 9. 2017 od 13:00 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.

 ______________________________________________________________________________________________

22. 8. 2017

ŘO OP VVV vyhlásil výzvu č. 2_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

V této výzvě mohou žádat pouze obce, sdružení obcí či svazky obcí zapojené v KPSVL, které nečerpají finanční prostředky z výzvy 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL, a dále kraje, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita, a to vždy s prokazatelnou vazbou aktivit na řešení problematiky zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků žijících právě na území těchto lokalit. Každý žadatel (obec, svazek obcí, mikroregion nebo kraj) může být předkladatelem pouze jedné žádosti o podporu. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. 12. 2018. Více informací naleznete zde.

 ______________________________________________________________________________________________

18. 8. 2017

IROP: Výzva č. 76 MUZEA II.

ŘO IROP vyhlásil novou výzvu zaměřenou na podporu muzeí. Pro krajská muzea a muzea zřizovaná státem je připraveno 900 mil. Kč z EU a 158 mil. Kč ze státního rozpočtu. Žadatelé mohou předkládat žádosti od 27. září 2017 do 31. ledna 2018. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 3 mil. Kč, celkové výdaje mohou činit maximálně 123 282 000 Kč. Podpořena mohou být muzea zřizovaná státem nebo krajem, která spravují sbírku podle zákona č. 122/20000 Sb. Průměrná návštěvnost muzea za roky 2014, 2015 a 2016 musí překročit 30 0000 návštěvníků. Cílem podpory je zvýšení ochrany sbírkových předmětů, budování nových expozic a depozitářů či modernizace sociálního a technologického zázemí. Více informací naleznete zde.

______________________________________________________________________________________________

15. 8. 2017

7. zasedání Národní stálé konference

Ve dnech 5. a 6. září 2017 se uskuteční v Hradci Králové (Nové Adalbertinum, Velké nám. 32, Hradec Králové) 7. zasedání Národní stálé konference. Registrační formulář naleznete zde.

______________________________________________________________________________________________

3. 8. 2017

OP PIK otevírá novou výzvu: Výzva IV - Aplikace

Cílem Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 11. 2017. Celková alokace výzvy je 1,6 mld Kč. Více informací naleznete zde.

______________________________________________________________________________________________

2. 8. 2017

MŽP vyhlásilo výzvu č. 69 v prioritní ose 3, SC 3.2

Výzva je zaměřena na podporu výstavby/modernizace sběrných dvorů, systémů pro separaci/oddělený sběr komunálního odpadu, systémů pro separaci a svoz komunálního odpadu a výstavbu/modernizaci třídících a dotřiďovacích linek.  Žádosti o podporu je možné podávat od 1. 9. 2017. Celková alokace výzvy je 800 mil. Kč. Více informací naleznete zde.

Seminář I.

Seminář II.

Seminář II.