Výzvy EU

nová výzva

 

Přehled otevřených výzev s možností vyhledávání podle programového období, kraje, zaměření výzvy apod. uvádí webový portál DotaceEU.cz.

Harmonogramy výzev jednotlivých operačních programů můžete procházet zde.

 

Rozcestník MMR aneb Jak získat dotaci nabízí odkazy pro přístup do elektronické žádosti v ISKP, edukační videa k práci se systémem. Pomůže vám najít dotační příležitosti a představí i sérii podcastů zaměřených na možnosti evropských fondů v programovém období 20212027. Poslechnout si je můžete na SpotifyApple Podcasts nebo Google Podcasts.

Výzvy v období 20142020

Integrovaný regionální operační program

Operační program Životní prostředí

Operační program Zaměstnanost

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Doprava