Výzvy EU

nová výzva

Přehled otevřených výzev s možností vyhledávání podle programového období, kraje, zaměření výzvy apod. uvádí webový portál DotaceEU.cz.

Harmonogramy výzev jednotlivých operačních programů můžete procházet zde.

Informace o výzvách z Národního plánu obnovy jsou v gesci garantů jednotlivých komponent.

Rozcestník MMR aneb Jak získat dotaci nabízí odkazy pro přístup do elektronické žádosti v ISKP, edukační videa k práci se systémem. Pomůže vám najít dotační příležitosti a představí i sérii podcastů zaměřených na možnosti evropských fondů v programovém období 20212027. Poslechnout si je můžete na SpotifyApple Podcasts nebo Google Podcasts.

Výzvy v obdobích 2014–2020 a 2021–2027

Integrovaný regionální operační program

Operační program Životní prostředí

Operační program Zaměstnanost

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Doprava

 

Národní plán obnovy