Přejít k hlavnímu obsahu

Statut a jednací řád RSK JK

Statut a jednací řád Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje (RSK JK) jsou stěžejními dokumenty, které upravují činnost a jednání RSK JK.

Aktuální znění: 

Statut Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje – schválen usnesením RSK JK č. ze dne 6. 9. 2022

Jednací řád Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje – schválen usnesením RSK JK č. 02/2021/RSK-26 ze dne 24. 8. 2021

Předchozí znění:

Statut Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje – schválen usnesením RSK JK č. 02/2021/RSK-26 ze dne 24. 8. 2021

Statut Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje – schválen usnesením RSK JK č. 3/2016/RSK-5 ze dne 19. 9. 2016

Jednací řád Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje – schválen usnesením RSK JK č. 3/2016/RSK-5 ze dne 19. 9. 2016