Přejít k hlavnímu obsahu

Akční plány rozvoje vzdělávání

Akční plány vzdělávání

Územní dimenze v oblasti školství je mimo jiné naplňována akčními plány rozvoje vzdělávání. 

Místní akční plány (MAP) vzdělávání řeší pro oblast mateřského a základního školství a pro zájmové vzdělávání. 

Krajské akční plány (KAP) vzdělávání řeší oblast středního a vyššího odborného školství.

 

Nositelem MAP může být obec, dobrovolný svazek obcí, nebo místní akční skupina. MAP jsou realizovány ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, nebo v území stanoveném regionální stálou konferencí příslušného kraje. Do realizace MAP musí být vždy zapojeno alespoň 70 % škol v daném území.

Nositelem KAP je kraj. V rámci krajů jsou koordinací přípravy KAP pověřeny pracovní skupiny pro vzdělávání při Regionálních stálých konferencích. Dokument KAP je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Tomuto zaměření odpovídá také výběr partnerů pro realizaci KAP a zaměření sběru dat.

Krajský akční plán vzdělávání

Místní akční plány vzdělávání