Přejít k hlavnímu obsahu

Projekty RSK JK

EU

Činnost Regionální stálé konference a její financování z prostředků Operačního programu Technická pomoc, spolufinancovaného Evropskou unií, zajišťuje Sekretariát Regionální stálé konference z projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje pro jednotlivé roky.

Aktuální projekt

  • Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2024-2025, registrační číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000131, OP TP 2021–2027

Realizované projekty

  • Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2022–2023, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000292, OP TP 2014–2020
  • Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2020–2021, registrační číslo: 
    CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000212, OP TP 2014–2020
  • Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2018–2019, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000112, OP TP 2014–2020
  • Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2016–2017, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000036, OP TP 2014–2020