Přejít k hlavnímu obsahu

Mapování absorpční kapacity

Monitoring území

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje (RSK JK) v souladu se statutem RSK JK monitoruje a analyzuje plnění územní dimenze a iniciuje sběr informací potřebných pro vyhodnocení plánovaných a realizovaných intervencí. Smyslem mapování absorpční kapacity, resp. sběru projektových záměrů, je především sestavení preferenčních map v oblasti investic v území Jihočeského kraje. Sebraná data slouží k sestavení a aktualizaci Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje, část výsledků sběru využívá také Ministerstvo pro místní rozvoj. 


Sběr projektových záměrů

Projektové záměry můžete průběžně vkládat do Informačního systému projektových záměrů (ISPZ). Záměry mohou být na jakékoliv téma a ideálně takové, které mají celkové výdaje vyšší než 10 000 Kč. Vstup do formuláře a další informace o ISPZ najdete pod tímto odkazem. 

Uživatelská příručka ISPZ

Představení Informačního systému pro sběr projektových záměrů – prezentace ze semináře ze dne 5. 8. 2021.

Záznam z webináře – obsahuje ukázku reálného prostředí.

Propagační videa k ISPZ – zveřejňujeme s dovolením kolegů ze Středočeského kraje.

Kontaktní e-mail na správce ISPZ: ispz@mmr.cz

Náměty, dotazy a hlášení chyb k ISPZ můžete uvést pomocí tohoto formuláře

QR k ISPZ

Řízený sběr projektových záměrů

Probíhá vždy na dané téma a dle aktuální potřeby Sekretariátu RSK JK nebo MMR.

Sběr záměrůAKTUÁLNĚ NEPROBÍHÁ ŘÍZENÝ SBĚR ZÁMĚRŮ.

Sběry probíhají většinou na základě požadavku Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Projektové záměry můžete vkládat do Informačního systému pro sběr projektových záměrů (ISPZ) průběžně.


Bílá místa a bariéry čerpání

Nenašli jste pro svůj projektový záměr vhodný dotační titul nebo dotační titul existuje, ale jeho podmínky vám neumožňují žádat o dotaci? Projektové záměry, pro které nelze najít dotační zdroj nebo pro ně nevyhovují podmínky daného programu, tvoří tzv. bílá místa nebo bariéry čerpání.

Prostřednictvím krátkého formuláře můžete tyto nedostatky popsat. Sekretariát RSK JK je prověří a postoupí k řešení MMR a řídícím orgánům operačních programů.

Formulář použijte pouze pro případy, kdy dotační titul neexistuje nebo v podmínkách programu nejste vhodný žadatel. Dotazy k dotačnímu poradenství zasílejte přímo na rsk@kraj-jihocesky.cz. Děkujeme za pochopení.

Bíla místaFormulář pro bariéry v čerpání a bílá místa

 


Využití dat

  • Zacílení výzev č. 101 a 102 IROP – Sociální bydlení II – SC 4.2
  • Zacílení výzev pro cestovní ruch v IROP 
  • Zacílení aktivit cestovního ruchu v Národním plánu obnovy 
  • Předchozí sběry projektových záměrů ​– vyhodnocení MMR
  • Národní investiční plán České republiky představuje ucelený, souhrnný investiční potenciál ČR do roku 2050. Vláda ČR vzala dokument na vědomí usnesením č. 939 ze dne 16. 12. 2019 a uložila ministryni pro místní rozvoj jeho průběžnou aktualizaci.