Přejít k hlavnímu obsahu

Národní dotační zdroje

NDT

Regionální programy a národní dotační tituly jednotlivých ministerstev jsou nástroji, jejichž prostřednictvím státní správa plní své priority a cíle a zároveň může pozitivně ovlivňovat rozvoj jednotlivých regionů, především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. Smyslem těchto titulů je možnost podpořit aktivity, které není možné financovat ze strukturálních fondů EU.

Každé ministerstvo vyhlašuje v průběhu roku několik speciálně zaměřených dotačních titulů. Celkově ministerstva spravují přibližně 300 dotačních titulů. Přehled národních dotačních titulů včetně vyhlášených výzev je zpravidla uveden na webových stránkách ministerstev. Tematické zaměření je relativně široké a odpovídá věcnému zaměření vyhlašovatelů dotačních titulů.

Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj vydaly ucelený dokument. Poslední aktualizované vydání s názvem Národní dotační zdroje Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů (2019) přináší formou souhrnných textů a přehledných tabulek informace o dotačních příležitostech pro města a obce. Brožura dotačních titulů MMR a harmonogram výzev jsou k dispozici na webu ministerstva. Doporučujeme sledovat stránku Národní dotace na webu MMR a také dotační aktuality na webu Svazu měst a obcí České republiky. Patřičné dotační tituly můžete také vyhledávat pomocí webové aplikace MMR Vyhledávač dotačních příležitostí.

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR pro roky 20232025

Odkazy na národní dotace z vybraných ministerstev:

Ministerstvo Odkaz na informace o národních dotacích
Ministerstvo dopravy https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska
Ministerstvo kultury https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-2023.html
Ministerstvo obrany https://mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/dotacni-politik…
Ministerstvo práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/narodni-dotacni-tituly
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace
Ministerstvo průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
Ministerstvo spravedlnosti https://www.justice.cz/web/msp/dotace-v-oblasti-trestni-politiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy https://www.msmt.cz/dotacni-programy
Ministerstvo vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-tituly-ministerstva-vnitra.aspx
Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz/category/dotace-a-programove-financovani/
Ministerstvo zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/
Ministerstvo životního prostředí https://www.narodniprogramzp.cz/
Technologická agentura ČR https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/
Úřad vlády ČR https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/dotace/dotace/