KONTAKTY

Název realizovaného projektu

Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2018 - 2019, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000112,       OP TP 2014–2020

Kontaktní email

rsk@kraj-jihocesky.cz

Kontakt na pracovníky sekretariátu RSK JK

Ing. Marcela Tomešová,        tel.: 386 720 311, tomesova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Veronika Cenková,         tel.: 386 720 151, cenkova@kraj-jihocesky.cz

Vedoucí oddělení realizace systémových projektů

Ing. Martin Plucha,                tel.: 386 720 189, plucha@kraj-jihocesky.cz