KONTAKTY

Název realizovaného projektu

Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2018 - 2019, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000112,       OP TP 2014 - 2020

Kontaktní email

rsk@kraj-jihocesky.cz

Kontakt na pracovníky sekretariátu RSK JK

Ing. Mgr. Martin Valenta,        tel.: 386 720 311, valenta@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Petra Krajčová,              tel.: 386 720 151, krajcova@kraj-jihocesky.cz

Vedoucí oddělení realizace systémových projektů

Ing. Martin Plucha,                 tel.: 386 720 189, plucha@kraj-jihocesky.cz