Přejít k hlavnímu obsahu

Dotační rozcestník

Přehled otevřených výzev s možností vyhledávání podle programového období, kraje, zaměření výzvy apod. uvádí webový portál DotaceEU.cz.

Rozcestník MMR aneb Jak získat dotaci nabízí odkazy pro přístup do elektronické žádosti v ISKP, edukační videa k práci se systémem. Pomůže vám najít dotační příležitosti a představí i sérii podcastů zaměřených na možnosti evropských fondů v programovém období 20212027. Poslechnout si je můžete na SpotifyApple Podcasts nebo Google Podcasts.

Operační programy 2021–2027 (fondy EU)

Integrovaný regionální operační program

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Programový dokument: PD IROP (verze k 29. 3. 2023); schválen usnesením vlády č. 955 ze dne 5. 11. 2021, schválen EK dne 1. 7. 2022

Cíle politiky: 1, 2, 3, 4, 5

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Programový dokument: PD OP TAK (verze k 1. 12. 2023), schválen usnesením vlády č. 859 ze dne 4. 10 2021, schválen EK

Cíle politiky: 1, 2, 3

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

OP Jan Amos Komenský (OP JAK)

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Programový dokument: PD OP JAK (verze 2.7 k 9. 6. 2022), schválen usnesením vlády č. 857 ze dne 4. 10. 2021, schválen EK dne 9. 6. 2022

Cíle politiky: 1, 4

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

OP Zaměstnanost plus (OP Z+)

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věc (MPSV):

Programový dokument: PD OP Z+ (verze k 3. 6. 2022), schválen usnesením vlády č. 856 ze dne 4. 10. 2021, schválen EK dne 3. 6. 2022

Cíle politiky:  4

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

OP Doprava (OP D)

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy (MD)

Programový dokument: PD OP D (verze 1.2), schválen usnesením vlády č. 984 ze dne 5. listopadu 2021, schválen EK dne 8. 7. 2022

Cíle politiky: 2, 3

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

OP Životní prostředí (OP ŽP)

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Programový dokument: PD OP ŽP (verze k 18. 4. 2023), schválen usnesením vlády č. 855 ze dne 4. října 2021, schválen EK dne 18. 7. 2022

Cíle politiky: 2

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

OP Technická pomoc (OP TP)

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Programový dokument: PD OP TP (verze květen 2022), schválen usnesením vlády č. 858 ze dne 4. října 2021, schválen EK dne 19. 5. 2022

Cíle politiky: podpora vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

OP Rybářství (OP R)

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství (Mzem)

Programový dokument: PD OP R (verze leden 2022), schválen usnesením vlády č. 66 ze dne 2. února 2022

Cíle politiky: 2

Harmonogram výzev

Otevřené výzvy

Program přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko – Česko

Řídící orgán: pro ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

Programový dokument: PD Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 (verze k 17. 3. 2022), schválen EK dne 17. 3. 2022

Cíle politiky: 1, 2, 4

Program přeshraniční spolupráce Interreg Rakousko – Česko

Řídící orgán: pro ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

Programy přeshraniční spolupráce Interreg

Česko – Polsko

Česko – Sasko

Slovensko – Česko

DotaceEU.cz: dotační portál Ministerstva pro místní rozvoj

Abeceda fondů 2021–2027: evropské fondy srozumitelně aneb jak a na co žádat, kam se obrátit pro radu

Národní plán obnovy​

Rada ministrů financí EU (ECOFIN) a Rada EU schválila český Národní plán obnovy (NPO), jehož koordinátorem pro Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktuální informace o NPO jsou k dispozici na webu https://www.planobnovycr.cz/o-npo. Informace o jednotlivých komponentách a harmonogramech výzvy najdete níže.

Harmonogram výzev a aktuálně vyhlášené výzvy z NPO jsou k dispozici na webu https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy.

Přehled 7 pilířů, komponent a garantů:

Pilíř 1: Digitální transformace

1.1 Digitální služby občanům a firmám, garant Ministerstvo vnitra
1.2 Digitální systémy veřejné správy, garant Ministerstvo vnitra
1.3 Digitální vysokokapacitní sítě, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu
1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu
1.5 Digitální transformace podniků, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu
1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení, garant Ministerstvo pro místní rozvoj
1.7 Digitální transformace veřejné správy, garant Digitální a informační agentura

Pilíř 2: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

2.1 Udržitelná doprava, garant Ministerstvo dopravy
2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru, garanti Ministerstvo životního prostředíMinisterstvo průmyslu a obchodu
2.3 Přechod na čistší zdroje energie, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu
2.4 Čistá mobilita, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo dopravyMinisterstvo životního prostředí
2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší, garant Ministerstvo životního prostředí
2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu, garant Ministerstvo zemědělství
2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo životního prostředí
2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží, garanti Ministerstvo pro místní rozvojMinisterstvo průmyslu a obchodu
2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem, garant Ministerstvo životního prostředí
2.10 Dostupné bydlení, garant Ministerstvo pro místní rozvoj, garant Ministerstvo pro místní rozvoj

Pilíř 3: Vzdělávání a trh práce

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, garant Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů, garant Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, garant Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pilíř 4: Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

4.1 Systémová podpora veřejných investic, garant Ministerstvo pro místní rozvoj
4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národní rozvojová banka
4.3 Protikorupční reformy (bez finančního příspěvku), garant Ministerstvo spravedlnosti
4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy, garant Ministerstvo vnitra
4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, garant Ministerstvo kultury

Pilíř 5: Výzkum, vývoj a inovace

5.1 Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví, garant Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu 
5.3 Strategicky řízený a mezinárodně konkurenceschopný ekosystém výzkumu, vývoje a inovací (bez finančního příspěvku), garant Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pilíř 6: Zdraví a odolnost obyvatel

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče, garant Ministerstvo zdravotnictví
6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče, garant Ministerstvo zdravotnictví

Pilíř 7: REPowerEU

7.1 Infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie a elektrizační soustava, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo pro místní rozvoj
7.2 Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo životního prostředí
7.3 Komplexní reforma poradenství týkajícího se renovační vlny v České republice, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo životního prostředí
7.4 Přizpůsobení škol - podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách, garant Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
7.5 Dekarbonizace silniční dopravy, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo dopravy, Ministerstvo financí
7.6 Elektrifikace železniční dopravy, garant Ministerstvo dopravy
7.7 Zjednodušení povolovacích řízení v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo životního prostředíMinisterstvo pro místní rozvoj

ITI Českobudějovické aglomerace

Aktuální výzvy