Přejít k hlavnímu obsahu

Integrované nástroje

Integrované nástrojeKoncentrace finančních prostředků ESI fondů do oblastí s největšími problémy či nejsilnějším rozvojovým potenciálem je řešena pomocí integrovaných nástrojů. Jejich využití je podmíněno zpracováním integrované strategie, která na základě analýzy definuje oblasti, které vyžadují podporu z evropských prostředků. Strategie vycházejí z místních koncepčních dokumentů a jsou v souladu se strategickými dokumenty na úrovni krajů, ČR a EU.

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů definuje v programovém období 2021–2027 hlavní typy integrovaných nástrojů pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území a zároveň obsahuje závazné pokyny pro přípravu, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných strategií rozvoje území.

Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments – ITI)

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – v období 2014–2020