Regionální akční plán Jihočeského kraje

Regionální akční plán pro území Jihočeského kraje (RAP JK) je strategickým dokumentem, který bude nadále a pravidelně aktualizován dle potřeb území Jihočeského kraje s vazbou na výstupy Regionální stálé konference Jihočeského kraje a jednání zřízených pracovních skupin.

Regionální akční plán Jihočeského kraje

Zprávy a analýzy o využití finančních prostředků z fondů EU v Jihočeském kraji

Sběr projektů a mapování absorpční kapacity

Hospodářky a sociálně ohrožená území