Přejít k hlavnímu obsahu

Operační program Zaměstnanost plus

Přehled otevřených výzev je k dispozici na webových stránkách OP Z+.

Harmonogram

 

Harmonogram výzev OP Z+ pro období 2021–2027

 

 

 


Aktuálně vyhlášené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.4: Výzva č. 2 Rozvoj institucí a služeb trhu práce, ukončení příjmu žádostí o podporu 18. 2. 2028

SC 2.1: Výzva č. 3 Zajištění dostupnosti sociálních služeb, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 10. 2026

SC 2.2: Výzva č. 4 Systémová opatření v oblasti sociálního začleňování, ukončení příjmu žádostí o podporu 11. 8. 2025

SC 1.2: Výzva č. 12 Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 1. 8. 2024

SC 2.1: Výzva č. 29 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 12. 2023

SC 2.2: Výzva č. 36 Transformace pobytových sociálních služeb, ukončení příjmu žádostí o podporu 10. 2. 2025

SC 3.1: Výzva č. 50 Realizační fáze šíření, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2026

SC 3.1: Výzva č. 51 Realizační fáze vývoje řešení, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2026

SC 2.1: Výzva č. 54 Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2), ukončení příjmu žádostí o podporu 5. 10. 2023

SC 1.1: Výzva č. 56 Podpora osob znevýhodněných na trhu práce (2), ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 10. 2023

SC 3.1: Výzva č. 57 Sociální inovace pro budoucnost, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2026

SC 1.3: Výzva č. 58 Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů (2), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2026

SC 1.2: Výzva č. 61 Vybudování dětských skupin (2), ukončení příjmu žádostí o podporu 27. 9. 2024

SC 2.2: Výzva č. 63 Transformace pobytových zařízení pro ohrožené děti, ukončení příjmu žádostí o podporu 13. 12. 2024

SC 2.2: Výzva č. 68 Podpora procesů ve službách – kraje (2), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2025 

SC 3.1: Výzva č. 70 Inkubační fáze šíření (2), ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2026

SC 2.3: Výzva č. 73 Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (2), ukončení příjmu žádostí o podporu 22. 4. 2024


Ukončené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.3: Výzva č. 1 Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 12. 2022

SC 2.2: Výzva č. 5 Zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost, ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 6. 2023

SC 2.1: Výzva č. 7 Podpora sociálního bydlení (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 5. 2023, výzva ukončena 5. 1. 2023

SC 2.1: Výzva č. 8 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 12. 2022

SC 2.1: Výzva č. 9 Podpora sociální práce (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 21. 4. 2023

SC 1.2: Výzva č. 11 Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 10. 2022

SC 2.2: Výzva č. 14 Podpora pečujících osob a sdílené péče (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 8. 11. 2022

SC 2.2: Výzva č. 17 Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 10. 3. 2023

SC 2.1: Výzva č. 18 Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 3. 2023

SC 1.1: Výzva č. 19 Podpora osob znevýhodněných na trhu práce, ukončení příjmu žádostí o podporu 21. 11. 2022

SC 1.2: Výzva č. 20 Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2022

SC 3.1: Výzva č. 21 Inkubační fáze vývoje řešení (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 7. 2. 2023

SC 3.1: Výzva č. 22 Inkubační fáze šíření (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 13. 2. 2023

SC 2.1: Výzva č. 24 Podpora sociálního podnikání (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 3. 4. 2024

SC 4.1: Výzva č. 26 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 8. 12. 2023

SC 2.2: Výzva č. 27 Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 1. 2023

SC 1.1: Výzva č. 32 Integrované územní investice – zaměstnanost, ukončení příjmu žádostí o podporu 5. 5. 2023

SC 2.1: Výzva č. 33 Integrované územní investice – sociální začleňování, ukončení příjmu žádostí o podporu 5. 5. 2023

SC 1.3: Výzva č. 35 Age management, ukončení příjmu žádostí o podporu 23. 3. 2023

SC 1.2: Výzva č. 37 Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 26. 5. 2023

SC 2.2: Výzva č. 39 Budování kapacit a profesionalizace NNO (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 7. 2. 2023

SC 1.3: Výzva č. 40 Společně za vzděláváním (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 9. 5. 2023

SC 2.3: Výzva č. 42 Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 3. 3. 2023

SC 2.1: Výzva č. 43 Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 8. 3. 2023

SC 2.3: Výzva č. 44 Podpora integrace romské menšiny (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 4. 2023

SC 1.3: Výzva č. 47 Podnikové vzdělávání (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 16. 6. 2023

SC 1.2: Výzva č. 49 Vybudování dětských skupin (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 11. 4. 2023

SC 1.1: Výzva č. 96 ALMA - mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže (1), ukončení příjmu žádostí o podporu 3. 5. 2023

SC 2.1: Výzva č. 99 Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 11. 2022

SC 2.1: Výzva č. 101 Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 5. 2023