Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Přehled otevřených výzev je k dispozici na webových stránkách OP TAK.

Harmonogram

 

Harmonogram výzev OP TAK pro období 20212027.

 

 

 


Otevřené výzvy OP PIK v období 2014–2020:

SC 1.2: Výzva č. 6 Inovační vouchery – Výzva VI, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2022

SC 2.1: Výzva k předkládání projektů, Program EXPANZE - záruky, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023 

SC 2.1: Výzva k předkládání projektů, Program EXPANZE - úvěry, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 3.2: Výzva I. programu podpory Úspory energie - Úvěry, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2023