Operační program Jan Amos Komenský

Harmonogram

Přehled otevřených výzev a jejich harmonogram je k dispozici na webových stránkách OP JAK.

 

 

 


Aktuálně vyhlášené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.1: Výzva č. 1 Teaming-CZ I, ukončení příjmu žádostí o podporu v 1. kole 17. 6. 2022, ve 2. kole 30. 9. 2023

SC 1.1, 1.2: Výzva č. 4 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2023

SC 1.2: Výzva č. 9 Smart Akcelerátor+ I, ukončení příjmu žádostí o podporu 27. 11. 2023

SC 1.1: Výzva č. 10 MSCA Fellowships CZ, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 8. 2023

SC 1.1: Výzva č. 14 Open Science I, ukončení příjmu žádostí o podporu 2. 1. 2024

SC 1.1: Výzva č. 16 Výzkumné e-infrastruktury I, ukončení příjmu žádostí o podporu 25. 10. 2023

SC 2.2, 2.3: Výzva č. 17 Akční plánování v území – MAP, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2024

SC 2.2: Výzva č. 18 Akční plánování v území – IDZ, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2025

SC 2.2: Výzva č. 19 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 1. 2024

SC 1.1: Výzva č. 20 Mezisektorová spolupráce, ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 2. 2024

SC 1.1: Výzva č. 21 Mezisektorová spolupráce pro ITI, ukončení příjmu žádostí o podporu  28. 2. 2025

SC 1.1: Výzva č. 28 Fázované projekty II, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2023

Ukončené výzvy:

SC 2.2, 2.3: Výzva č. 2 Šablony pro MŠ a ZŠ I, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 4. 2023

SC 2.2, 2.3: Výzva č. 3 Šablony pro SŠ a VOŠ I, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2022

SC 2.2, 2.3: Výzva č. 5 Individuální projekty systémové – Vzdělávání, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2023

SC 1.1: Výzva č. 8 Špičkový výzkum, ukončení příjmu žádostí o podporu 16. 1. 2023

SC 1.1: Výzva č. 12 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů, ukončení příjmu žádostí o podporu 5. 5. 2023

SC 1.1: Výzva č. 15 Výzkumné infrastruktury I, ukončení příjmu žádostí o podporu 25. 8. 2023