Operační program Jan Amos Komenský

Harmonogram

Přehled otevřených výzev a jejich harmonogram je k dispozici na webových stránkách OP JAK.

 

 

 


Aktuálně vyhlášené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.1: Výzva č. 1 Teaming-CZ I, ukončení příjmu žádostí o podporu v 1. kole 17. 6. 2022, ve 2. kole nejpozději 31. 5. 2023

SC 2.2 a 2.3: Výzva č. 2 Šablony pro MŠ a ZŠ I, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 4. 2023

SC 2.2 a 2.3: Výzva č. 3 Šablony pro SŠ a VOŠ I, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2022

SC 1.1 a 1.2: Výzva č. 4 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, ukončení příjmu žádostí o podporu nejpozději do 31. 5. 2023

SC 2.2 a 2.3: Výzva č. 5 Individuální projekty systémové – Vzdělávání, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2023

SC 1.1: Výzva č. 8 Špičkový výzkum, ukončení příjmu žádostí o podporu 16. 1. 2023

SC 1.2: Výzva č. 9 Smart Akcelerátor+ I, ukončení příjmu žádostí o podporu 27. 7. 2023

SC 1.1: Výzva č. 10 MSCA Fellowships CZ, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2022

SC 1.1: Výzva č. 12 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů, ukončení příjmu žádostí o podporu 5. 5. 2023