Přejít k hlavnímu obsahu

Národní plán obnovy

Rada ministrů financí EU (ECOFIN) a Rada EU schválila český Národní plán obnovy (NPO), jehož koordinátorem pro Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktuální informace o NPO jsou k dispozici na webu https://www.planobnovycr.cz/o-npo. Informace o jednotlivých komponentách a harmonogramech výzvy najdete níže.

Harmonogram

Harmonogram výzev a aktuálně vyhlášené výzvy z NPO jsou k dispozici na webu https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy.

 

 

 

 

Národní plán obnovy obsahuje 7 pilířů složených. Konkrétní informace o harmonogramu výzev a samotných výzvách jsou v gesci garantů jednotlivých komponent. 

Pilíř 1: Digitální transformace

Pilíř 1: Digitální transformace

Alokace pilíře: 37 788,9 mil. Kč

Hlavní komponenty:

1.1 Digitální služby občanům a firmám, garant Ministerstvo vnitra

1.2 Digitální systémy veřejné správy, garant Ministerstvo vnitra

1.3 Digitální vysokokapacitní sítě, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu
1.5 Digitální transformace podniků, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení, garant Ministerstvo pro místní rozvoj

1.7 Digitální transformace veřejné správy, garant Digitální a informační agentura

Pilíř 2: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Pilíř 2: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Alokace pilíře: 95 013 mil. Kč

Hlavní komponenty:

2.1 Udržitelná doprava, garant Ministerstvo dopravy

2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru, garanti Ministerstvo životního prostředíMinisterstvo průmyslu a obchodu

2.3 Přechod na čistší zdroje energie, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.4 Čistá mobilita, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo dopravyMinisterstvo životního prostředí

2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší, garant Ministerstvo životního prostředí

2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu, garant Ministerstvo zemědělství

2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo životního prostředí

2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží, garanti Ministerstvo pro místní rozvojMinisterstvo průmyslu a obchodu

2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem, garant Ministerstvo životního prostředí

2.10 Dostupné bydlení, garant Ministerstvo pro místní rozvoj, garant Ministerstvo pro místní rozvoj

Pilíř 3: Vzdělávání a trh práce

Pilíř 3: Vzdělávání a trh práce

Alokace pilíře: 45 229 mil. Kč

Hlavní komponenty:

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, garant Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů, garant Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, garant Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pilíř 4: Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

Pilíř 4: Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

Alokace pilíře: 10 375,1 mil. Kč

Hlavní komponenty:

4.1 Systémová podpora veřejných investic, garant Ministerstvo pro místní rozvoj

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národní rozvojová banka

4.3 Protikorupční reformy (bez finančního příspěvku), garant Ministerstvo spravedlnosti

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy, garant Ministerstvo vnitra

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, garant Ministerstvo kultury

Pilíř 5: Výzkum, vývoj a inovace

Pilíř 5: Výzkum, vývoj a inovace

Alokace pilíře: 10 095 mil. Kč

Hlavní komponenty:

5.1 Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví, garant Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe, garant Ministerstvo průmyslu a obchodu 

5.3 Strategicky řízený a mezinárodně konkurenceschopný ekosystém výzkumu, vývoje a inovací (bez finančního příspěvku), garant Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Pilíř 6: Zdraví a odolnost obyvatel

Pilíř 6: Zdraví a odolnost obyvatel

Alokace pilíře: 12 441 mil. Kč

Hlavní komponenty:

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče, garant Ministerstvo zdravotnictví

6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče, garant Ministerstvo zdravotnictví

Pilíř 7: REPowerEU

Pilíř 7: REPowerEU

Alokace pilíře: 17 461 mil. Kč

7.1 Infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie a elektrizační soustava, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo pro místní rozvoj

7.2 Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo životního prostředí

7.3 Komplexní reforma poradenství týkajícího se renovační vlny v České republice, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo životního prostředí

7.4 Přizpůsobení škol - podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách, garant Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

7.5 Dekarbonizace silniční dopravy, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo dopravy, Ministerstvo financí

7.6 Elektrifikace železniční dopravy, garant Ministerstvo dopravy

7.7 Zjednodušení povolovacích řízení v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, garanti Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo životního prostředíMinisterstvo pro místní rozvoj