Operační program Doprava

Přehled otevřených výzev je k dispozici na webových stránkách OPD.

Základní parametry plánovaných výzev pro oblast infrastruktury městské drážní dopravy.


Otevřené výzvy OPD v období 2014–2020:

SC 1.1: Výzva č. 1 Modernizace a výstavba železniční sítě, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 2.1: Výzva č. 2 Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 2.1: Výzva č. 3 Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 3.1: Výzva č. 4 Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic, výstavba obchvatů a přeložek, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023