Přejít k hlavnímu obsahu

Operační program Doprava

Přehled všech výzev je k dispozici na webových stránkách OPD3.

Harmonogram

Harmonogram výzev OPD3 pro období 2021–2027

 

 

 

 


Aktuálně vyhlášené výzvy:

Výzva č. 1 Železniční infrastruktura TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2029

Výzva č. 2 Železniční infrastruktura mimo TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2029

Výzva č. 3 Silniční infrastruktura TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2029

Výzva č. 4 Silniční infrastruktura mimo TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2029

Výzva č. 7 ITS ve městech, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2024

Výzva č. 8 ITS na dálnicích a silnicích I. třídy, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2025

Výzva č. 9 Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2024

Výzva č. 10 Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace), ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2024

Výzva č. 12 Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích, ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 4. 2024

Výzva č. 13 Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla - prioritní oblasti, ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 4. 2024

Výzva č. 14 Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla, ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 5. 2024

Výzva č. 15 Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm, ukončení příjmu žádostí o podporu 27. 6. 2024

Výzva č. 16 Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje vodíkových plnicích stanic podél hlavní sítě TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 22. 5. 2024

Výzva č. 23 Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla, ukončení příjmu žádostí o podporu 27. 6. 2024

Výzva č. 24 Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje vodíkových plnicích stanic v městských uzlech, ukončení příjmu žádostí o podporu 22. 5. 2024

Výzva č. 25 Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje ostatních vodíkových plnicích stanic, ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 6. 2024