Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) má na území krajů přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Jeho prostřednictvím jsou sledovány a plánovány tematické intervence v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji (KAP) je realizován prostřednictvím projektů z OP VVV. Jeho cílem je plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy Jihočeského kraje i jednotlivých škol v souladu s potřebami trhu práce. Akční plán řeší zejména rozvoj středních a vyšších odborných škol v Jihočeském kraji. Některá klíčová témata jsou ale průřezová a zahrnují i oblast předškolního a základního vzdělávání. Dokument KAP zpracovává realizační tým KAP za součinnosti a úzké spolupráce s odborným garantem a s partnery v území (pracovními týmy a Pracovní skupinou Vzdělávání) v souladu s metodickými postupy KAP zveřejněnými ve výzvách MŠMT.

Výstupy projektu KAP jsou realizovaná opatření, která vyplynula z potřeb zjištěných v diskuzi aktérů ve vzdělávání. Implementace KAP spočívá v realizaci krajských projektů Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, II a III.

Více o KAP Jihočeského kraje zde.