Přejít k hlavnímu obsahu

Integrované územní investice (ITI)

Integrované územní investice (ITI) představují realizaci integrovaných strategií rozvoje metropolitních oblastí a aglomerací, které zahrnují klíčové investice řešící problémy daného území s využitím financování z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Metropolitními územími jsou Praha, Brno, Ostrava a jejich zázemí včetně venkovského. Aglomeracemi jsou myšlena ostatní krajská města (tj. kromě Prahy, Brna a Ostravy) a jejich zázemí včetně venkovského.

Počet ITI pro období 2021​–2027 vymezilo Ministerstvo pro místní rozvoj a aktuálně se jedná o 13 aglomerací a metropolitních území:

Název metropolitní oblasti/aglomerace  Statutární města v území 
Brněnská metropolitní oblast Brno
Českobudějovická aglomerace České Budějovice
Hradecko-pardubická aglomerace Hradec Králové, Pardubice
Jihlavská aglomerace Jihlava
Karlovarská aglomerace Karlovy Vary
Liberecko-jablonecká aglomerace Liberec, Jablonec nad Nisou
Mladoboleslavská aglomerace Mladá Boleslav
Olomoucká aglomerace Olomouc, Přerov, Prostějov
Ostravská metropolitní oblast Ostrava, Frýdek-Místek, Opava, Třinec, Havířov, Karviná
Plzeňská aglomerace Plzeň
Pražská metropolitní oblast Praha, Kladno
Ústecko-chomutovská aglomerace Ústí nad Labem, Teplice, Most, Děčín, Chomutov
Zlínská aglomerace Zlín


Územní rozložení ITI je ukotveno ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, kterou schválila vláda ČR 4. 11. 2019. Náhled na území ITI poskytuje mapa.

Předpokladem pro realizaci ITI je kvalitně zpracovaná integrovaná strategie, tedy dokument, který na základě podrobné analýzy pojmenovává problémy a potřeby daného území, navrhuje cílové stavy a definuje řešení problémů a příležitostí prostřednictvím konkrétních opatření a aktivit v souladu s cíli a investičními prioritami EU.