Přejít k hlavnímu obsahu

RSK JK

Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolná platforma partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje v rámci území příslušného kraje, bez právní osobnosti (subjektivity), která nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje a neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů fondů EU v ČR.

Informace o RSK JK

Statut a jednací řád RSK JK

Projekty RSK JK

Jednání RSK JK

Pracovní skupiny RSK JK

Výroční zprávy RSK JK