Přejít k hlavnímu obsahu

Operační program Životní prostředí

Přehled všech výzev je k dispozici na webových stránkách OP ŽP.

Harmonogram

 

Harmonogram výzev OP ŽP pro období 20212027

 

 

 


Aktuálně vyhlášené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.6: Výzva č. 16 Rekultivace starých skládek, ukončení příjmu žádostí o podporu 18. 11. 2024

SC 1.1: Výzva č. 38 Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 6. 2024

SC 1.3: Výzva č. 39 Úprava lesních porostů, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 7. 2024

SC 1.6: Výzva č. 41 Prevence škod způsobených šelmami a dravci, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 8. 2024

SC 1.3: Výzva č. 51 Zpracování studií a plánů, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 7. 2024

SC 1.1: Výzva č. 57 Snížení energetické náročnosti veřejných budov, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2024

SC 1.5: Výzva č. 61 Energetické využívání odpadů, ukončení příjmu žádostí o podporu 26. 4. 2024

SC 1.5: Výzva č. 62 Chemická recyklace odpadů, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 6. 2024

SC 1.1: Výzva č. 64 Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře, ukončení příjmu žádostí o podporu 3. 3. 2025

SC 1.3: Výzva č. 71 Obnova stability svahů, ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 11. 2024

SC 1.6: Výzva č. 76 Prevence škod způsobených šelmami a dravci, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2024