Operační program Životní prostředí

Přehled otevřených výzev je k dispozici na webových stránkách OP ŽP.

Harmonogram

 

Harmonogram výzev OP ŽP pro období 20212027

 

 

 


Aktuálně vyhlášené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.4: Výzva č. 2 Čistírny odpadních vod a kanalizace, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2023

SC 1.5: Výzva č. 4 Udržitelné nakládání s odpady, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2023

SC 1.1: Výzva č. 8 Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře, ukončení příjmu žádostí o podporu 10. 1. 2023

SC 1.1: Výzva č. 9 Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2023

SC 1.2: Výzva č. 11 Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2023

SC 1.6: Výzva č. 12 Stacionární zdroje znečišťování ovzduší, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 7. 2023

SC 1.6: Výzva č. 13 Systémy pro posuzování znečištění ovzduší, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 7. 2023

SC 1.5: Výzva č. 14 Třídění a dotřiďování odpadů, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 12. 2022

SC 1.6: Výzva č. 15 Sanace lokalit s ekologickou zátěží, ukončení příjmu žádostí o podporu 18. 1. 2023

SC 1.6: Výzva č. 16 Rekultivace starých skládek, ukončení příjmu žádostí o podporu 18. 11. 2023

SC 1.3: Výzva č. 18 Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 1. 2023

SC 1.3: Výzva č. 19 Srážkové vody a opatření proti povodním, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2023

SC 1.3: Výzva č. 20 Prevence a řízení antropogenních rizik, ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 11. 2023

SC 1.3: Výzva č. 23 Obnova svahových nestabilit, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2023

SC 1.6: Výzva č. 28 Péče o významné části přírody a krajiny, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 1.6: Výzva č. 30 Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 1.6: Výzva č. 31 Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023


Ukončené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.4: Výzva č. 3 Vodovodní přivaděče, vodovodní řady, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2023 – vyčerpání alokace, výzva ukončena 5. 10. 2022

SC 1.1: Výzva č. 10 Veřejné budovy v pasivním standardu, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2023 – vyčerpání alokace, výzva ukončena 5. 10. 2022

SC 1.4: Výzva č. 21 Vodohospodářské projekty, ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 10. 2022

SC 1.4: Výzva č. 26 Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody, ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 10. 2022


Otevřené výzvy OP ŽP v období 2014–2020

SC 3.1: 162 výzva Předcházení vzniku komunálních odpadů, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2022