9. zasednání RSK JK

9. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje se bude konat dne 28. srpna 2018 od 9 hodin v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.