CELOREPUBLIKOVÝ PRŮZKUM K VYUŽITÍ INTERNETU V DOMÁCNOSTI 2022

Průzkum

Zapojte se do třetího ročníku celorepublikového průzkumu k využití internetu v domácnosti v roce 2022. Dotazníkové šetření provádí poradenská společností Grant Thornton za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Dotazník je anonymní, obsahuje 20 otázek. Kromě základních otázek je průzkum zaměřen i na spokojenost s internetovým připojením v tuzemských domácnostech. Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 5 minut. Vstupte do dotazníku prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.surveymonkey.com/r/GTinternet21Děkujeme za vyplnění.