Dotace pro obce v národních parcích

nová výzva

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro obce národních parcích. Finanční prostředky z výzvy č. 5/2020 Národního programu Životní prostředí jsou určeny na další odstavné plochy a parkoviště navazující na stávající turistickou infrastrukturu, nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, veřejná pítka, požární nádrže, informační tabule či navigační značení. Z prostředků lze také modernizovat pouliční osvětlení šetrné k životnímu prostředí, dovybavit informační centra nebo zpracovat rozvojové dokumenty zaměřené na životní prostředí. Příjem žádostí proběhne od 11. ledna do 12. dubna 2021, výše dotace je odstupňována podle typu projektu od 50 tisíc do 3 milionů korun. Detailní informace k výzvě jsou k dispozici zde.