Dotační možnosti pro malé a střední podniky v roce 2020

MPO_publikaceMinisterstvo průmyslu a obchodu připravilo pro malé a střední podniky přehled všech dotačních titulů pro rok 2020. Publikace shrnuje možnosti podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů, z unijních programů Evropské komise (jako je Horizon 2020) a z národních zdrojů a je k dispozici na webu www.mpo.cz. Katalog na 45 stranách uvádí dotační programy rozdělené dle poskytovatelů a kontakty k získání dalších informací. Malým a středním podnikům tak usnadní orientaci při výběru vhodného dotačního titulu k zajištění rozvoje firmy.