Dvoudenní konference Evropská chytrá a sdílená města

Mezinárodní konference o městech ovlivněných digitálními technologiemi a platformami v regionu zemí Evropské hospodářské komise OSN se uskuteční v Akademii veřejného investování (MMR) dne 22. - 23. 11. 2018.

Účast na konferenci je otevřena zástupcům vlád, měst a městských asociací, mezinárodních, místních a regionálních organizací, akademického a soukromého sektoru, nevládních organizací i jednotlivým odborníkům z regionu zemí Evropské hospodářské komise OSN. Účast na konferenci je zdarma.

Účastníci se musí zaregistrovat před zahájením akce prostřednictvím registračního formuláře na adrese www.mmr.cz/essc.

On-line registrace je otevřena od 17. září do 20. listopadu 2018.

V místě konání budou všichni účastníci požádáni o předložení průkazu totožnosti, aby mohli obdržet vstupenku.