Hlavní závěry evaluací napříč fondy EU

Tip RSK

Národní orgán pro koordinaci MMR shrnul hlavní výstupy evaluačních aktivit v oblasti fondů EU v České republice realizovaných v roce 2021. Přehledná publikace ve zjednodušené podobě uvádí zjištění a doporučení z 35 provedených evaluací napříč fondy EU od procesu hodnocení až po výsledkové evaluace a vyhodnocení integrovaných nástrojů. Shrnutí evaluací je k dispozici ve formátu pdf pod tímto odkazem.