Konference Brownfieldy 2021 nastínila řešení areálu Vyšný v Českém Krumlově

Konference BF

Zástupci pracovní skupiny Brownfieldy se zúčastnili třetího ročníku Konference Brownfieldy, nad kterou měla záštitu řada partnerů včetně Jihočeského kraje. Sympozium každoročně představuje úspěšné realizace a ukazuje přístup měst, státu a developerů k řešení zdánlivě neřešitelného problému. Konference se letos konala 17. září 2021 v Českém Krumlově v areálu bývalých kasáren Vyšný. Vítězný projekt s názvem Nový dvůr počítá při konverzi této nevyužívané plochy o rozloze 60 000 m2 s realizací obytné zóny až pro 3 500 obyvatel.

Konkrétní definice pojmu brownfield je velmi obtížná. Agentura CzechInvest, jejíž zástupce je také členem naší pracovní skupiny, definuje brownfield jako nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná, případně kontaminovaná a nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Brownfield vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Aktéři konference však mění pohled na brownfieldy. Neberou je jako překážku v rozvoji území, ale právě naopak jako příležitost pro vybudování nových center.

Úvodní slovo sympozia patřilo zakladatelce Konference Brownfieldy ze společnosti CZGBC Kateřině Kubizňákové. Martin Krupauer z ateliéru A800 poté uvedl problémy, které problematika brownfieldů přináší. Často jsou nevyužívané areály a objekty mimo rozsah obcí, které nemají odborné a ani finanční možnosti, a navíc v mnoha případech neexistuje poptávka po využití těchto brownfieldů. Nastínil ale také optiku, kterou je nutné na využití brownfieldů nahlížet. Vždy je třeba si uvědomit identitu a originalitu daného místa a reálný benefit, který revitalizace brownfieldu může nabídnout. Brownfield se musí řešit systémově jako komplexní projekt. Nedílnou součástí by měla být také pomoc státu a kraje s technickou infrastrukturou. Místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann krátce zmínil historii města a problémy související s intenzivním cestovním ruchem. Petr Hornát z ateliéru A800 zdůraznil, že při přípravě analýzy konverze brownfieldu hrají klíčovou roli historie a morfologie místa a obce a demografické trendy v dané lokalitě.

Marie Zezůlková z Ministerstva pro místní rozvoj pohovořila o možnostech národního dotačního programu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 2019–2021 a Národního plánu obnovy (NPO), do kterého je zařazena komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží. Zástupce Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek upozornil, že pro podporu z NPO je zásadní stupeň připravenosti projektu, protože fyzická realizace musí být ukončena do roku 2025. Podporu tak mohou v podstatě získat jen projekty s vydaným stavebním povolením. Marie Zezůlková apelovala na nositele připravených projektů vhodných k podpoře z NPO, aby s MMR konzultovali eurotaxonomii pro brownfieldy, bez jejíhož dodržení nebudou splněny náležité podmínky EU pro podporu.

Starostové měst Tábor a Plesná představili návrhy na revitalizaci bývalých kasáren na území města a také již zrevitalizované území bývalého textilního závodu TOSTA. Zahraniční konverze brownfieldů v Norsku a Maďarsku prezentoval Patrick Lück, architekt a partner ze společnosti Snøhetta Studio. Konference se aktivně zúčastnili také řečníci a diskutující, kteří zastupovali odborné pohledy developerů, advokátů, projektových manažerů, poradců z oblasti trhu s nemovitostmi a územního rozvoje a mnoho dalších. Prezentace všech aktérů jsou již nyní k dispozici na webových stránkách https://www.kfbrownfieldy.cz/home/

Účastnící konference mohli zhlédnout některé úspěšné konverze brownfieldů na výstavě "místo tvar program / KONVERZE". Fotografie revitalizovaných brownfieldů i postoje architektů máte možnost vidět v areálu kasárna Vyšný v Českém Krumlově až do 10. října 2021.

Konference BF