Pracovní skupina Brownfieldy

Zápisy z jednání Pracovní skupiny Brownfieldy

Zápis z 2. jednání dne 18. 1. 2022
Zápis z 1. jednání dne 24. 6. 2020

Seznam členů Pracovní skupiny Brownfieldy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Jihočeská univerzita, Jihočeský kraj, KS NS MAS, Statutární město České Budějovic

Dokumenty

Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024

Odkazy

Webový portál Brownfields by CzechInvest

Web MMR k problematice browwnfiledů

Národní plán obnovy, komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží

Akce

Konference Brownfieldy 2021, Český Krumlov, 17. 9. 2021