Kraje a obce budou moci od září žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje začátkem září letošního roku vyhlásit výzvu na podávání žádostí o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách, konkrétně po letošních přívalových deštích. Pro žadatele bude připraveno 50 milionů korun. Více informací naleznete na stránkách MMR: https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Kraje-a-obce-budou-moci-od-zari-zadat-o-dotaci-na