Leták Evropské fondy po roce 2020

Přehled programů

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj připravil nový leták Evropské fondy po roce 2020. Ten představí zájemcům hlavní zdroje financování z evropských fondů, o které se budou moci ucházet v programovém období 2021-2027. Leták přibližuje podobu jak programů politiky soudržnosti, tak zdrojů řízených přímo Evropskou komisí nebo iniciativ reagujících na koronavirovou pandemii.

Ke stažení zde.