Národní dotace pro rok 2021

nová výzva

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první národní dotační program pro rok 2021, kterým je Podpora rozvoje regionů 2019+ s alokací 3,011 miliardy korun. Žádat o finanční podporu je možné v dotačních titulech: Místní komunikace, Rekonstrukce veřejných budov, Dopravní infrastruktura, Sportovní infrastruktura, Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, Místa aktivního a pasivního odpočinku a Dostupnost služeb. Žádost je nutné předložit nejpozději do 21. prosince 2020, do 12:00 hodin. Text výzvy a detailní informace uvádí MMR pod tímto odkazem. 

V průběhu října a listopadu 2020 budou vyhlášeny další výzvy na bezbariérové obce, demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, na obnovu obecního a krajského majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2020, na podporu bydlení i na podporu cestovního ruchu, konkrétně na doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu a marketingové aktivity.

Doporučujeme sledovat webové stránky MMR.