Návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

2021–2027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnil první návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Dokument je určen pro nové období 2021–2027 a navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Dosud probíhají vyjednávání na úrovni EU a MMR o budoucí podobě víceletého finančního rámce EU a balíčku nařízení k fondům EU pro období 2021–2027. Některé údaje (finanční alokace, kategorizaci intervencí a cílové hodnoty indikátorů) budou doplněny až po vyjednání podmínek s EK. Návrh Programového dokumentu OP JAK je dispozici na webu OP VVV.