NOVÁ VÝZVA - MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

Cílem je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinacích.

Podpořeny budou aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.

Podporovaní výše dotace maximálně 50 % způsobilých výdajů. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018, akce může být realizována v roce 2018 a 2019.

Výzva k předkládání žádostí byla schválena s účinností od 25. 5. 2018. Lhůta pro doručení žádostí začíná běžet 25. 5. 2018 a končí 29. 6. 2018 do 12 hod.

Více o výzvě ZDE, elektronický formulář Žádosti naleznete ZDE.