Nový úvěrový program na energetickou modernizaci bytových domů

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) otevřel nový úvěrový program zaměřený na energetickou modernizaci bytových domů. O bezúročný úvěr z Programu Zateplování budou moci požádat vlastníci domů a společenství vlastníků jednotek ve všech krajích ČR kromě hl. m. Prahy. Příjem žádostí o úvěr bude spuštěn  2. března 2020. Podmínkou je doložení minimální 20% celkové úspory spotřeby energie bytového domu oproti původnímu stavu. Žádat je možné o úvěr např. na zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí, pořízení centrálního vytápění v bytovém domě, na výměnu oken a dveří, na pořízení a instalaci solárních termických kolektorů a  solárních soustav a další. Podrobnosti jsou k dispozici přímo na webových stránkách SFRB, informace budou průběžně doplňovány.